Uitkering voor oudere werklozen

Algemeen

De IOAW is een uitkering voor werknemers, die na hun 50e jaar werkloos worden.

Wat u moet weten

  • U vraagt de uitkering aan via werk.nl
  • U ontvangt de uitkering na uw WW- of WGA-uitkering. De IOAW vult het totale (gezins-)inkomen aan tot het sociaal minimum.
  • Op de website van de Rijksoverheid leest u of u in aanmerking komt voor een IOAW-uitkering en hoe u deze aanvraagt.