Uitkering voor oudere werklozen

Op deze pagina

De IOAW is een uitkering voor werknemers, die na hun 50e jaar werkloos worden. De IOAZ is een uitkering voor ondernemers ouder dan 55 jaar die hun bedrijf willen beëindigen door bedrijfseconomische redenen of gezondheidsklachten. De uitkering moet aangevraagd worden voordat het bedrijf beëindigd is en gaat in na de bedrijfsbeëindiging. De uitkering vult het gezinsinkomen aan tot het sociaal minimum.

IOAW-uitkering aanvragen doet u op werk.nl

Wat u moet weten

IOAW-uitkering

U ontvangt de uitkering na uw WW- of WGA-uitkering. De IOAW vult het totale (gezins-)inkomen aan tot het sociaal minimum. Op de website van de Rijksoverheid leest u of u in aanmerking komt voor een IOAW-uitkering en hoe u deze aanvraagt.

Meer informatie

  • IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
  • Sociaal Ondernemersloket Online (check of u in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen)
Uw Reactie
Uw Reactie