Starterslening

Een starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat u maximaal kunt lenen.

Wat u moet weten

 • De starterslening wordt verstrekt als de hypotheek bij een reguliere hypotheekverstrekker onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt afgesloten.
 • De starterslening wordt ook onder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten.
 • De starterslening kunt u niet combineren met verkoop onder voorwaarden-constructies zoals Koopgarant of Slimmer Kopen.
 • De starterslening bestaat uit een annuïteitenlening en een combinatielening met een looptijd van 30 jaar.
 • De koper start na 3 jaar met het betalen van rente en aflossing.
 • De lening moet altijd afgelost worden.

Voorwaarden

 • U koopt een woning in de gemeente Breda waarin u zelf gaat wonen.
 • U kocht niet eerder een eigen huis.
 • U heeft een ondertekende voorlopige koopovereenkomst.
 • U bent maximaal 35 jaar. Koopt u samen met uw partner de woning, dan is één van u niet ouder dan 35 jaar.
 • De koopprijs van de woning is maximaal € 200.000 inclusief verbeter- of meerwerkkosten. Afsluitkosten, notariskosten en andere bijkomende kosten worden niet meegefinancierd. Alles volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De starterslening is maximaal € 25.000.
 • De koopprijs voor een nul-op-de-meter (NOM-keur) nieuwbouwwoning of energieneutrale nieuwbouwwoning is maximaal € 215.000. Afsluitkosten, notariskosten en andere bijkomende kosten worden niet meegefinancierd, meerwerk- of verbeterkosten wel. Alles volgens de normen van de nationale Hypotheek Garantie. U heeft een NOM- keur of Energieprestatiegarantie van minimaal 10 jaar nodig. De starterslening is maximaal € 40.000.
 • De hypotheek heeft een rentevaste periode van minimaal 10 jaar.
 • De verkoper betaalt 1% van de verkoopprijs aan kosten van de starterslening. Koper en verkoper ondertekenen hiervoor de pdf Overeenkomst bijdrage Starterslening Breda (PDF, 483.5 KB)
   

Wat u moet doen

Om een starterslening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), vraagt u eerst een aanvraagformulier aan bij de gemeente.

Stuur een e-mail naar contact@breda.nl met als onderwerp: 'Starterslening'.
U stuurt mee:

Bij een bestaande woning

 • een kopie identiteitsbewijs van de koper(s)
 • een getekende kopie van de voorlopige koopovereenkomst
 • de Overeenkomst bijdrage Starterslening (ondertekend door koper en verkoper)

Bij een nieuwbouwwoning

 • een kopie identiteitsbewijs van de koper(s)
 • overeenkomst bijdrage starterslening (ondertekend door koper en aannemer of projectontwikkelaar)
 • een getekende kopie van de overeenkomst grondaankoop
 • een getekende kopie van de aannemingsovereenkomst
 • voor een energieneutrale of nul-op-de-meter (NOM) nieuwbouwwoning ook een energieprestatiegarantie (minimaal 10 jaar geldig) of NOM-keur

Vervolg

 • U ontvangt van de gemeente per e-mail een aanvraagformulier en een brief dat u voldoet aan de voorwaarden om een lening aan te kunnen vragen. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een afwijzing.
 • U stuurt per e-mail het ingevulde aanvraagformulier met alle bijlagen (zie checklist) en een kopie van de brief gemeente naar SVn.
 • SVn stuurt u, na financiële toetsing, het definitieve besluit met het toegekende bedrag, te betalen rente en het maandbedrag dat u na 3 jaar af gaat lossen.

Algemene informatie en een proefberekening

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).