Starterslening

Algemeen

Een starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat u maximaal kunt lenen.

Wat u moet weten

 • De Starterslening Breda is beschikbaar voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen.
 • De starterslening wordt verstrekt als de hypotheek bij een reguliere hypotheekverstrekker onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt afgesloten.
 • De starterslening wordt ook onder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten.
 • De starterslening kunt u niet combineren met verkoop onder voorwaarden-constructies zoals Koopgarant of Slimmer Kopen.
 • De starterslening bestaat uit een annuïteitenlening en een combinatielening met een looptijd van 30 jaar.
 • De hypotheek heeft een rentevaste periode van 15 jaar.
 • De koper start na 3 jaar met het betalen van rente en aflossing.
 • De lening moet altijd afgelost worden.

Of u in aanmerking komt voor een starterslening hangt af van de koopprijs van de woning en uw inkomen. U kunt een proefberekening maken: proefberekening starterslening.

Voorwaarden

 • U koopt een woning in de gemeente Breda waarin u zelf gaat wonen.
 • U kocht niet eerder een eigen huis.
 • U heeft een ondertekende voorlopige koopovereenkomst.
 • U bent maximaal 45 jaar. In geval er sprake is van een koppel geldt genoemde leeftijdseis voor een van beide aanvragers.
 • De koopprijs van de woning bedraagt maximaal de betaalbaarheidsgrens (€ 390.000,-, prijspeil 2024) inclusief verbeter- of meerwerkkosten. Afsluitkosten, notariskosten en andere bijkomende kosten worden niet meegefinancierd. Alles volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.  
 • De starterslening is maximaal 20% van de totale koop(/-aanneem)som, met een maximum van € 30.000.
 • Er is voldoende budget beschikbaar bij de gemeente voor het verstrekken van een lening. 

Wat u moet doen

Om een starterslening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) stuurt u eerst een e-mail met als onderwerp: 'Starterslening'.

U stuurt met deze e-mail mee:

 • Een kopie identiteitsbewijs van de koper(s).
 • Een getekende kopie van de voorlopige koopovereenkomst.
 • Wilt u een starterslening voor een nieuwbouwwoning? Stuur dan ook een aannemingsovereenkomst.
 • Wilt u bij de aanvraag daarnaast aangeven:
  • uw e-mailadres
  • uw  geboortedatum (en indien u een koppel bent van beide)
  • of u gebruik maakt van het EnergieBespaarBudget (EBB ) bij uw reguliere (zogenaamde 1e) hypotheekverstrekker

Na de aanvraag

 • U ontvangt binnen 10 werkdagen van de gemeente een e-mail met een brief waarin staat dat u voldoet aan de voorwaarden om een lening aan te kunnen vragen. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een afwijzing.
 • In deze e-mail zit een link naar de digitale aanvraagset voor de starterslening. De lening vraagt u rechtstreeks aan bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). U volgt de instructies op de website van SVn en stuurt hen alle gevraagde documenten. Ook stuurt u een kopie van de brief van de gemeente naar SVn.
 • De SVn voert een financiële toets uit.
 • Wanneer de financiële toets positief is ontvangt u binnen 14 werkdagen de offerte van de SVn met het toegekende bedrag, te betalen rente en het maandbedrag dat u na 3 jaar af gaat lossen.

Ook interessant

Wist u dat u uw hypotheekverstrekker kunt vragen om een EnergieBespaarBudget (EBB) op te nemen in uw hypotheek? Hiermee kunt u tot maximaal 106% van de woningwaarde financieren. Het EBB is een bouwdepot waarmee u binnen 2 jaar verschillende erkende energiebesparende maatregelen kunt nemen in uw huis. Het EBB valt onder de NHG-normen. Kijk voor meer informatie op: Wat is het Energiebespaarbudget?

Ook interessant