Regionale Energiestrategie (RES)

Nederland wil steeds meer duurzame energie opwekken. Dit doen we vooral op zee, maar ook op land. Dat heeft gevolgen voor ons landschap en voor de omgeving waarin we wonen. Daarom kijken we samen naar de beste mogelijkheden. Dit gebeurt in 30 energieregio’s, ieder met een eigen Regionale Energiestrategie (RES). Een RES is een document van een regio waarin de afspraken over duurzame energie in staan. Ontdek de afspraken over duurzame energie in regio West-Brabant op Energieregiowb.nl.

Op 1 mei heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een campagne gelanceerd over de Regionale Energiestrategieën: 'Ruimte voor nieuwe energie. Niet makkelijk, wel nodig'. De campagne sluit aan op de lopende campagne ‘IedereenDoetWAT’. Het doel is om u te informeren over de nut en noodzaak van één van de maatregelen van het Klimaatakkoord: het opwekken van duurzame energie op land. Kijk op Bredadoetmee.nl