Privacyverklaring Camera’s milieustations

Verwerking van persoonsgegevens door middel van camera's bij de milieustations

De Gemeente Breda houdt cameratoezicht op de 2 milieustations: locatie Slingerweg en locatie Spinveld. Er zijn bewakingscamera’s en druktecamera’s geplaatst. De bewakingscamera’s zijn zowel binnen als buiten de gebouwen van de milieustations geplaatst ter beveiliging van personen, gebouwen en goederen. De druktecamera’s zijn geplaatst om bezoekers van de milieustations een indicatie te geven van het aantal bezoekers op dat moment.

Wat is het doel?

De Gemeente Breda heeft de volgende doeleinden voor het inzetten van camera’s bij de milieustations:

  • Het doel van de druktecamera’s is om bezoekers een indicatie te geven van het aantal bezoekers op dat moment.
  • Het doel van de bewakingscamera’s is om de personen, gebouwen en goederen te beveiligen.

Welke persoonsgegevens van wie gebruikt de gemeente hiervoor?

De volgende persoonsgegevens van bezoekers kunnen verwerkt worden:

  • Camerabeelden met gezichtsafbeeldingen en andere uiterlijke kenmerken van personen.

Wat is de grondslag voor het gebruik van de persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is een gerechtvaardigd belang van de Gemeente Breda (artikel 6, lid 1, sub f AVG). De gemeente Breda heeft een gerechtvaardigd belang bij het beveiligen van personen, goederen en gebouwen door middel van cameratoezicht. Er hebben zich in het verleden incidenten voorgedaan, waardoor de inzet van cameratoezicht een daadwerkelijk belang heeft.

Wie ontvangt de persoonsgegevens?

De camerabeelden kunnen bij een aangifte of bij een vordering verstrekt worden aan de politie.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De camerabeelden worden maximaal 14 dagen bewaard en daarna automatisch verwijderd.

3 augustus 2022

Meer informatie

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens of over hoe u de Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken, kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de Gemeente Breda.