Paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland, dan kunt u bij de gemeente Breda een paspoort en/of identiteitskaart aanvragen. Voorafgaand aan de aanvraag moet u eerst een vragenformulier invullen en documenten toesturen. Na ontvangst nemen wij binnen 2 weken per e-mail contact met u op. Na goedkeuring van de documenten informeren wij u per e-mail hoe u een afspraak kunt maken voor het aanvragen van het paspoort of identiteitskaart in het Stadskantoor.

Invullen vragenformulier

Voor elke persoon die een paspoort en/of identiteitskaart nodig heeft moet een apart vragenformulier ingevuld worden. Vul in het vragenformulier de gegevens in en voeg toe:

 • Al uw Nederlandse én buitenlandse paspoorten en/of identiteitskaarten, ook al zijn ze niet meer geldig.
 • Bewijsstukken van verblijf in het buitenland. Bijvoorbeeld: geldige verblijfsvergunning of  bewijs van woonplaats in het buitenland met vermelding van uw nationaliteit. Bewijsstukken niet ouder dan 6 maanden. In België heet het een 'getuigschrift van woonst'.
 • Afschrift van uw geboorteakte, niet ouder dan1 jaar als:
  -  u nooit een Nederlands paspoort of identiteitskaart heeft gehad en niet in Breda bent geboren
  - u een jongere bent die nooit in Nederland heeft gewoond, ook al heeft u eerder een paspoort of identiteitskaart gehad. Voor een paspoort geldt dit voor jongeren t/m 17 jaar. Voor een identiteitskaart voor jongeren t/m 11 jaar.
 • Huwelijksakte of akte partnerschapsregistratie als u de naam van uw partner in het paspoort of op de identiteitskaart wilt hebben en die niet in het huidige paspoort of identiteitskaart staat.
 • Overlijdensakte als u de naam van uw overleden partner in het paspoort of identiteitskaart wilt hebben.
 • Toestemmingsformulier voor een paspoort voor kinderen tot en met 17 jaar en voor een identiteitskaart voor kinderen tot en met 11 jaar.
  pdf Toestemming paspoort en identiteitskaart minderjarige (PDF, 45.92 KB)
  Het formulier moet ondertekend zijn door beide ouders of door degene die het gezag over het kind heeft. Van de ondertekenaars een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart meesturen.

Vragenformulier toesturen

Belangrijk om te weten

 • Controleer op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken  of uw buitenlandse akte rechtsgeldig is in Nederland.
 • Documenten in een andere taal dan Engels, Duits, Frans of Spaans moeten vertaald zijn door een beëdigd tolk/vertaler.
 • Het kan voorkomen dat de gemeente per e-mail nog aanvullende documenten bij u opvraagt.
 • U moet bij de aanvraag persoonlijk aanwezig zijn, dit geldt ook voor kinderen.

Burgerservicenummer


Als u nog geen burgerservicenummer heeft, kunt u dit onder bepaalde voorwaarden tegelijkertijd aanvragen. In het vragenformulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

Meenemen bij de aanvraag

Kosten en geldigheid

Soort paspoort/identiteitskaart Bedrag Geldigheid
Paspoort 18 jaar en ouder €100,75 10 jaar
Paspoort t/m 17 jaar € 87,40 5 jaar
Identiteitskaart 18 jaar en ouder € 89,50 10 jaar
Identiteitskaart t/m 17 jaar € 67,45 5 jaar

Afhalen of Bezorgservice

U kunt het aangevraagde document na 3 werkdagen afhalen.
Bezorgen is mogelijk op vrijwel elk adres in heel Nederland en in Vlaanderen in de postcodegebieden 1000 t/m 1299, 1500 t/m 3999 en 8000 t/m 9999. Iedereen, ook het kind, moet het document zelf in ontvangst nemen. 
Kosten voor 1 document € 25. Ieder extra document op hetzelfde adres € 6.

Paspoort en identiteitskaart zonder vaste woon- of verblijfplaats

Heeft u de Nederlandse nationaliteit maar geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland dan kunt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen door het vragenformulier op deze pagina in te sturen. U moet bewijzen dat u in Nederland was vanaf de datum van uitschrijving in de basisregistratie personen tot het moment van aanvragen. Dit kunt u bewijzen met verklaringen van uitkeringsinstanties, een werkgeversverklaring, salarisstroken, verzekeringspapieren, een woonvergunning en bankafschriften.