Parkeren Mastbos

Vanaf 15 maart niet meer parkeren in bermen langs Huisdreef en later Bouvignelaan autovrij.

Staatsbosbeheer en de Gemeente Breda denken al jaren na over een beter evenwicht tussen natuurwaarde, bereikbaarheid, recreatie en veiligheid in het Mastbos. Om het Mastbos met de historische lanen te behouden, zetten Staatsbosbeheer en de Gemeente Breda samen een volgende stap door het autoluw maken van de Huisdreef en Bouvignedreef. Deze gezamenlijke aanpak levert een bijdrage aan het versterken van onze bossen. De bermen en de oude laanbomen krijgen met deze maatregelen de kans zich te herstellen. Alle bezoekers, fietsers en wandelaars krijgen in dit deel van het Mastbos meer ruimte en rust om van de natuur te genieten. Zo wordt ook de natuur minder verstoord en leveren we met elkaar een bijdrage aan de groene ambitie ‘Breda Stad in een Park’.

Mastbos voorstel wijzigen verkeer

Locaties rondom het Mastbos

In 2018 is er meer parkeerplek gekomen aan de Bouvignelaan. In totaal zijn er 150 parkeerplaatsen bij waterschap Brabantse Delta en nog eens 87 tussen het waterschap en restaurant Bouvigne Paradijs aangelegd. Beide parkeerplaatsen zijn vanuit het Mastbos bereikbaar gemaakt door de aanleg van voetpaden. 
De parkeerplaats op de hoek Burgemeester Kerstenslaan / Huisdreef blijft gehandhaafd. 

Borden gaan bezoekers die per auto naar het Mastbos komen, verwijzen naar de parkeerplaatsen. Daarnaast komen er tijdelijke verwijsborden langs de belangrijkste rijroutes naar het Mastbos. Staatsbosbeheer en de gemeente gaan het autoverkeer volgen. 
 

Vanaf 15 maart is het niet meer mogelijk om de auto in de bermen aan beide zijden van de Huisdreef te parkeren. De bermen worden aan beide zijden afgeschermd door het plaatsen van paaltjes. 
In dit deel van het Mastbos is regelmatig sprake van grote drukte en parkeerdruk. Dit heeft allerlei gevolgen voor de veiligheid van de bezoekers en de natuur en de bosbeleving. De bermen langs de dreef raken steeds verder beschadigt. Als er geen auto's meer parkeren heeft dat een gunstig effect op het herstel van de bermen en daarmee de verscheidenheid aan planten en dieren. De maatregel is ook gericht op het behoud van de historische laanbomen die kenmerkend zijn voor de Huisdreef / Bouvignedreef. De Huisdreef en de Stouwdreef blijven bereikbaar voor auto’s. 
 

De parkeerplaatsen aan de Stouwdreef blijven in gebruik. 5 parkeerplaatsen zijn straks bestemd voor mensen met een beperking. 
Aan de zijde van het bezoekerscentrum worden in de bermen eveneens paaltjes geplaatst.  
 

In de loop van april zal de Bouvignedreef niet meer toegankelijk zijn voor auto’s. De woningen aan de Bouvignedreef blijven bereikbaar via de Huisdreef. Ook deze maatregel draagt bij aan het herstel van planten, bomen en dieren.
4 jaar geleden is al een start gemaakt met het beschermen van de bermen door het plaatsen van paaltjes en boomstammen. Het is sindsdien nog maar beperkt mogelijk om de auto in de bermen te parkeren. 

Auto's kunnen parkeren op de parkeerplaatsen van Waterschap Brabantse Delta en bij restaurant Bouvigne Paradijs.  

Restaurant de Boschwachter in ‘t Mastbos blijft per auto bereikbaar voor de restaurantbezoekers. In overleg met Staatsbosbeheer is de parkeergelegenheid naast het restaurant voor de restaurantbezoekers uitgebreid. Daarvoor zijn er recent door Staatsbosbeheer bomen gekapt. Deze zijn via de compensatieregeling van de provincie gecompenseerd. 
 

Naast de fietsrekken aan de Bouvignedreef komen er in de Huisdreef extra plekken om de fiets te parkeren.  

persbericht parkeren mastbos