Ondersteuningsfonds

Als u hoge kosten heeft door chronische ziekte of handicap dan dient u een aanvraag in voor het ondersteuningsfonds.

Het gaat om kosten die niet onder de collectieve zorgverzekering vallen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het ondersteuningsfonds is uw inkomen of dat van uw gezin niet hoger dan € 2051 per maand zonder vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Aanvragen met DigiD

Aanvragen zonder DigiD

Meer informatie

Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten Breda 2020

Uw Reactie
Uw Reactie