Wensen voor Breda

Inspreeksessie kadernota do 29 juni 16:00-18:00 uur

Het belang van de kadernota

In de kadernota (ook wel voorjaarsnota genoemd) schetst het college de ontwikkelingen voor de stad en de dorpen en de plannen voor de toekomst. Denk aan thema’s zoals wonen, werken, groen, energie, gastvrijheid, cultuur etc. De kadernota wordt gepubliceerd op www.hetgeldvanbreda.nl


De gemeenteraad heeft de taak om dit document vast te stellen. Het college bereidt daartoe een concept voor. De raad verrijkt het voorstel van het college met moties en amendementen. 

Meningen en wensen delen 

Inwoners kunnen ideeën meegeven aan raadsleden, daarom wil de raad gelegenheid bieden aan inwoners om ook hun mening en wensen voor Breda, Bavel, Ulvenhout, Teteringen en Prinsenbeek te delen. Dat kan in een beeldvormende sessie voor insprekers. 

Data behandeling kadernota:

  • Donderdag 29 juni 16:00-18:00 uur beeldvormende sessie voor insprekers uit de stad (aanmelden tot 16 juni)
  • Donderdag 13 juli: vaststellen kadernota in raadsvergadering. 

Aanmelden 

Wilt u een idee of wens voor Breda of de dorpen delen met de raad? Meld u aan via raadsgriffie@breda.nl met uw NAW gegevens en uw inspraakbijdrage kort op schrift volgens de volgende opbouw
1) Ik/wij stellen vast dat: (feiten, achtergrond, historie, probleem)
2) Ik/wij hebben nagedacht over en houden rekening met: (overwegingen, redenen)
3) Ik/wij zouden heel graag zien dat de gemeente geld reserveert voor: (voorstel, conclusie).

De deadline voor aanmelden en insturen van de schriftelijke bijdrage is 16 juni. Daarna kunt u op donderdag 29 juni komen inspreken. De raad ziet uw bijdrage graag tegemoet!