Volgende stap in ontwikkeling Backer+Rueb

Amvest ontwikkelt de nieuwe stadswijk Backer+Rueb in het Havenkwartier Breda.
Donderdag 18 november 2021 ondertekenden de gemeente Breda en gebiedsontwikkelaar Amvest de overeenkomst voor de realisatie van Backer+Rueb, een levendige, creatieve en duurzame stadswijk met een mix van circa 500 stadswoningen en appartementen, werkplekken en horeca in een decor van haven en industrieel erfgoed.

Bijzonder karakter

Amvest kocht in 2017 het terrein van de oude Backer + Rueb fabrieken. Met de sfeer van de haven, de statige Speelhuislaan, een decor van industriële fabriekshallen en de aanwezigheid van de creatieve ondernemers in het gebied heeft Amvest als langjarig gebiedsontwikkelaar, bij de ontwikkeling van deze nieuwe stadswijk gekozen voor een bijzonder stukje Breda met een eigen signatuur. Backer+Rueb wordt het creatieve district van Breda. Een uitdagende en verrassende woonomgeving waar ruimte is voor experiment en vernieuwing, waar je kan wonen en ondernemen en ontmoeting gestimuleerd wordt. Tentoonstellingen, kleinschalige evenementen en culturele festivals vinden plaats in het park, op de kade met horeca en terrassen en in de grote industriële openbare Backer+Rueb hal. Samen met het naastgelegen Klavers Jansen vormt Backer+Rueb een omvangrijk podium voor de samenwerkende podiumkunsten en de creatieve industrie in Breda. Duurzaamheid vormt een stevige basis voor Backer+Rueb en is verankerd in een aantal belangrijke thema’s als energie, klimaatbestendigheid, aandacht voor biodiversiteit, circulariteit en mobiliteit die elkaar raken en versterken.

Ik ben heel bij dat we samen met Amvest deze stap kunnen zetten. Een belangrijke stap in de herontwikkeling van het Havenkwartier in de Bredase spoorzone CrossMark. Het plan van Amvest voor Backer+Rueb voegt kwaliteit toe aan het gebied. En draagt met de realisatie van ongeveer 500 woningen ook bij aan de woningbouwambities die het College van Breda heeft. Ik ben er van overtuigd dat hier een unieke nieuwe en duurzame woonwijk komt.  Ik kijk al uit naar de daadwerkelijke start van de bouw!

Wethouder Tim van het Hof

Amvest heeft de ambitie om het gebied Backer+Rueb, met behoud van de historie, te transformeren tot een plek waar iedereen zich thuis voelt. Wij vinden het belangrijk om inwoners en ondernemers in Breda te betrekken bij onze plannen. Want met deze ontwikkeling verbinden wij ons voor de lange termijn aan de stad. En we zijn er trots op dat we circa 500 woningen kunnen toevoegen aan de stad

Heleen Aarts, CEO Amvest

Belangstellenden blijvend betrokken

Op korte termijn zal het ontwerp bestemmingsplan voor Backer+Rueb in procedure worden gebracht. In de aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan hebben omwonenden, mogelijk toekomstige bewoners en andere belangstellenden meegedacht over hoe Backer+Rueb eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. In het verdere ontwerpproces zal tijdens regelmatige bijeenkomsten informatie gedeeld worden en kunnen belanghebbenden en belangstellenden blijvend meedenken over de inrichting.

Versneld bouwen in Breda

Backer+Rueb is onderdeel van de Strip, het eerste deelgebied van Het Havenkwartier dat tot ontwikkeling komt. De gemeente Breda heeft voor de ontwikkeling van Het Havenkwartier een bijdrage ontvangen uit de subsidieregeling Woningbouwimpuls. Hierdoor is de gemeente Breda in staat om versneld te bouwen om het woningtekort te verminderen. Randvoorwaarde van deze subsidieregeling is dat er in de Strip 50% betaalbare woningen gerealiseerd worden. Op gebiedsniveau wordt hier aan voldaan. Backer+Rueb levert daar een belangrijke bijdrage aan. Van de 500 te realiseren woningen wordt 20% in het sociale huursegment en 15% in het middensegment gerealiseerd.