Verbouwen in Breda? In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit staat wat je moet weten

Stel, je hebt plannen voor een dakkapel, een aanbouw of zonnepanelen. Of je wilt je winkel verbouwen. Vaak heb je daar een vergunning voor nodig. Eerder moest je daarvoor de Welstandsnota (uit 2004) raadplegen; een ruim 300 pagina's tellend document waarin het lastig was de juiste informatie te vinden. Nu is er de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Onderdeel daarvan is een digitale kaart, waarop je per adres, buurt of wijk meteen kunt zien welke regels er gelden.

Wat houdt de Nota Ruimtelijke Kwaliteit in?

De gemeente heeft als taak een prettige woonomgeving te creëren en te behouden voor haar inwoners. Precies daarom is de Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemaakt. In deze nota vind je regels waar gebouwen, 'kunstwerken’ en andere bouwwerken aan moeten voldoen en hoe ze eruit mogen zien. Wanneer de sfeer of het karakter van een gebied daarmee verbetert, mag het. Wanneer het juist wenselijk is om sfeer en karakter te behouden zoals het is, is een afwijkende bouwstijl niet toegestaan. 

Als je dus iets aan je huis of winkel wil veranderen waarvoor een vergunning nodig is, is het slim om de Nota Ruimtelijke Kwaliteit te bekijken. Als je de informatie uit de nota gebruikt voor je vergunningsaanvraag, vergroot je de kans op goedkeuring. Dat kun je doen door jouw adres in te vullen op de digitale kaart. Dan zie je welke regels er gelden voor bijvoorbeeld jouw dakkapel en wat er op jouw adres wel en niet mag. Een commissie beoordeelt vervolgens jouw aanvraag (dus of het bouwwerk past in de omgeving en het straatbeeld) op basis van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Bovendien worden zo ook alle aanvragen op dezelfde manier behandeld en beoordeeld.

Huis met zonnepanelen

Wat is er veranderd? 

De Nota Ruimtelijke Kwaliteit vervangt de Welstandsnota uit 2004. Omdat die al 20 jaar geleden is vastgesteld, was de Welstandsnota niet bijgewerkt met nieuwe gebieden en woonwijken die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Waterdonken in Teteringen of CrossMark Breda bij het station. De Welstandsnota telde ruim 300 pagina's. Dat maakte het voor iedereen met verbouwingsplannen (inwoners, ondernemers en ontwikkelaars) lastig om de juiste informatie te vinden. De digitale kaart die onderdeel is van de nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit, maakt het makkelijk om in een oogopslag te zien welke regels gelden voor verschillende bouwaanvragen. In tekst en beeld wordt duidelijk wat er kan en mag en wat ook juist niet. En waar we op letten bij de beoordeling van jouw vergunningsaanvraag. 

Sneltoetscriteria voor veelvoorkomende bouwwerken 

In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit staan ook zogenoemde ‘sneltoetscriteria’ voor veelvoorkomende bouwwerken, zoals een dakkapel, warmtepomp, airco-unit, zonnepanelen, een groen dak of reclame-uitingen van een bedrijf of winkel. Deze sneltoetscriteria - de naam zegt het al - versnellen de vergunningprocedure voor bouwwerken die voldoen aan de genoemde standaarden in de nota. Voldoet jouw bouwwerk aan deze criteria, dan krijg je sneller goedkeuring en kun je ook sneller starten met de werkzaamheden. 

Is er bij jou sprake van een rijksmonument, gemeentelijk monument of een gebied met een bijzonder cultuurhistorisch karakter, zoals de historische binnenstad, (zogenoemd beschermd stadsgezicht)? Dan is de vergunningsaanvraag en -procedure voor maatwerk. Hier zijn geen standaardregels voor opgenomen, omdat de cultuurhistorische waarden per pand kunnen verschillen. 

Wat betekent het voor jou? 

Als je plannen hebt om je huis of winkel te verbouwen, kun je via de vergunningcheck zien of je een vergunning nodig hebt. Als dat zo is, kun je via de snelservice toets zien welke regels er gelden op jouw adres.

Als je je aan de standaardregels houdt zoals die vermeld staan in de nota, vergroot je de kans dat de vergunning verleend wordt en jij je werkzaamheden mag (laten) uitvoeren. Wil je toch afwijken van de standaardregels? Bijvoorbeeld omdat je een dakkapel wil met een ander formaat, vorm of hoogte? Dan wordt de vergunningprocedure ingewikkelder.  

Meer weten over de Nota ruimtelijke kwaliteit? Kijk op: Nota Ruimtelijke Kwaliteit | Gemeente Breda

Interactieve kaart veelvoorkomende bouwwerken