Thuis in Breda; een nieuwe kijk op wonen in de stad, dorpen en wijken

Breda heeft een grote aantrekkingskracht. Het groene, gastvrije en grenzeloze karakter maken onze stad, de dorpen en wijken fijne plekken om te wonen. Daar zijn we trots op. Deze populariteit zorgt tegelijkertijd ook voor extra druk op de Bredase woningmarkt en de leefomgeving. Woningen bijbouwen is niet de enige oplossing voor dit complexe vraagstuk. Het college legt met de nieuwe woonvisie ‘Thuis in Breda’ aan de raad voor hoe ze de toekomst op het gebied van wonen voor zich ziet. Je thuis kunnen voelen, dat is waar deze woonvisie voor staat!  

Wonen in Breda in 2040

In de nieuwe woonvisie wordt op een andere manier naar de ontwikkeling van de stad en die van de dorpen en wijken gekeken. In 2040 is het centrum een hoogstedelijke en dynamische woonomgeving. De ruimte in het stadscentrum wordt intensief gebruikt; er komen meer dan 10.000 woningen en daar bijbehorende voorzieningen bij. Een plek die ruimte biedt aan jonge creatieve mensen die werkzaam zijn in de toegepaste technologie en creativiteit. En waar senioren wonen die kiezen voor de reuring van de stad. In de dorpen en wijken wordt gekozen voor een meer lokale aanpak en diversiteit aan woningen om te zorgen dat deze vitaal blijven. Nieuwbouw wordt daar afgestemd op woningen die er al staan en demografische ontwikkelingen, zodat mensen hun hele leven kunnen wonen in hun eigen wijk of dorp.  

 

Met deze woonvisie bieden we hen de keuze om te wonen in een druk en dynamisch gebied, een rustige en groene omgeving, en alles daartussenin.”

Wethouder Arjen van Drunen (wonen)

Wethouder Wonen Arjen van Drunen: “Een woning die past bij je levensfase; dat gun ik iedereen! Voor jongeren die op zichzelf willen wonen, voor Bredanaars die gaan scheiden en heel graag hier willen blijven wonen, voor senioren die willen doorstromen naar een ander huis, maar ook voor mensen van buiten Breda die hier willen werken en wonen. Met deze woonvisie bieden we hen de keuze om te wonen in een druk en dynamisch gebied, een rustige en groene omgeving, en alles daartussenin.”  

Nieuwe maatregelen  

Bouwen, bouwen, bouwen 

Met name voor jongeren, starters en huishoudens met een middeninkomen is het vinden van een woning lastig. Terwijl ook voor hen wonen in Breda mogelijk moet blijven. Het college van burgemeester en wethouders blijft zich daarom vol inzetten op het bouwen van meer, met name betaalbare, woningen, verspreid over alle wijken en dorpen. De komende jaren wordt dat nog verder versneld. En wordt ook gekeken naar meer tijdelijke woonlocaties.  

Meer mogelijk maken

Naast nieuwbouw, moeten ook bestaande woningen beter benut worden. Daarom gaan we in bepaalde gebieden meer mogelijk maken. Denk aan het delen, splitsen of optoppen van een woning of het toestaan van (pre)mantelzorgwoningen in eigen tuin. Uiteraard daar waar het kan en past, maar vanuit een houding ‘ja mits’, in plaats van ‘nee, tenzij’. De gemeente gaat daarnaast in overleg met de woningcorporaties om meer afspraken te maken over het toewijzingsbeleid. Zodat bij de verhuur van woningen voorrang kan worden gegeven aan bijvoorbeeld mensen met essentiële beroepen.  

Collectief wonen

De gemeente gaat ook meer richten op het faciliteren van vormen van collectief wonen. Enerzijds omdat steeds meer inwoners, als gevolg van de vergrijzing, een vorm van zorg of begeleiding nodig om zo toch zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar ook omdat hier steeds meer vraag naar is bij inwoners. 

Het eerlijke verhaal is dat deze stappen heel hard nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen in Breda kan werken aan zijn of haar toekomst.

Wethouder Arjen van Drunen (wonen)

Consequenties van meer woningen

De keuzes die gemaakt worden in deze visie zijn niet zonder consequenties. Van Drunen: “Het wordt in het centrum en in de bestaande dorpen en wijken drukker. Dat heeft impact op de leefomgeving. Daar kijken we niet voor weg, maar het eerlijke verhaal is dat deze stappen heel hard nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen in Breda kan werken aan zijn of haar toekomst. We willen de kansengelijkheid in de stad verbeteren en ook jonge mensen de kans bieden betaalbaar te kunnen wonen en hier een leven op te bouwen.”  

Thuis in Breda: Woonvisie 2024 - 2040