Subsidieregeling Jongerencultuur 2024 nu beschikbaar

Vanaf 1 januari 2024 kan subsidie worden aangevraagd voor kunst en cultuurprojecten waarbij jongeren centraal staan. Door deze specifieke subsidie beschikbaar te stellen biedt de gemeente Breda jongeren tussen de 14 en 27 jaar de gelegenheid actief deel te nemen aan cultuur.

Jeugd en jongeren centraal

Subsidie kan aangevraagd worden door culturele organisaties en professionele kunstenaars. De subsidie wordt gegeven aan projecten die gericht zijn op de actieve cultuurbeoefening in de vrije tijd door jongeren. Subsidie aanvragen kan vanaf 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024. Het totale subsidiebedrag voor januari t/m juni 2024 is € 300.000. Iedere subsidieaanvrager kan minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 subsidie ontvangen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. 

Naast de subsidieregeling jongerencultuur wordt in 2024 ook weer de regeling Urban Sports en Culture beschikbaar gesteld. 
 

Ik ben blij met dit vervolg. Het sluit ook perfect aan op het nieuwe cultuurbeleid dat vanaf 2025 in gaat.

Wethouder Marike de Nobel

Inzet op jongeren groot succes in 2023

In 2022 is een eerste impuls jongerencultuur beschikbaar gesteld. Deze subsidie is eind 2022 aan 10 organisaties toegekend. In totaal werden 11 activiteiten georganiseerd en hebben honderden jongeren deelgenomen. Phoenix organiseerde bijvoorbeeld het project ‘Voor de toekomstmuziek’, De Nieuwe Veste nam het initiatief voor het Creative Co Lab’ en Breda Beats kwam met de ‘Talent Academy’. Alle activiteiten zijn in 2023 uitgevoerd. Wethouder Marike de Nobel vertelt hierover: “De eerste ervaringen met projecten georganiseerd met subsidies jongerencultuur zijn super positief. Zowel bij de culturele instellingen die vol enthousiasme aan de slag zijn gegaan als ook de jonge deelnemers. Ik ben blij met dit vervolg. Het sluit ook perfect aan op het nieuwe cultuurbeleid dat vanaf 2025 in gaat. Daarin krijgen jeugd en jongeren een vaste plek.”

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling Jongerencultuur 2024 en de voorwaarden is vanaf 2024 te vinden op de website van de gemeente Breda. 

Foto: Tessa Gielen Photography