Subsidie voor energiebesparende bewonersinitiatieven

Steeds meer Bredase inwoners slaan de handen ineen om iets in hun wijk of buurt te betekenen op het gebied van energiebesparing. De gemeente Breda komt met een subsidieregeling om deze bewonersinitiatieven te ondersteunen. Het gaat hierbij om initiatieven die als doel hebben om de warmtevraag van woningen terug te dringen. Vanaf januari 2024 is er een subsidie van maximaal 5.000 euro per bewonersinitiatief beschikbaar.

De gemeente Breda heeft hoge ambities wat betreft duurzaamheid en de energietransitie. Het Bredase doel is in 2044 geen aardgas meer gebruiken en klimaatneutraal zijn. Als gemeente werken we samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners om dit te bereiken. 

Bewonersinitiatieven spelen een belangrijke rol in deze energietransitie.

Peter Bakker (wethouder Energie)

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe bewoners en gemeente in Breda samenwerken aan energiebesparing en klimaatdoelen”, aldus Peter Bakker (wethouder Energie). “Door de stijgende energieprijzen neemt de vraag naar energiebesparende maatregelen toe. Bewonersinitiatieven spelen een belangrijke rol in deze energietransitie. Met de nieuwe subsidieregeling geven we deze bewonersinitiatieven een extra zetje om daadwerkelijk aan de slag te gaan en zetten we weer een mooie stap richting ons doel om minder afhankelijk te worden van energie.”

Terugdringen warmtevraag woningen

De subsidieregeling heeft als doel om bewonersinitiatieven (ook wel 'energie-initiatieven’ genoemd) binnen de gemeente Breda te ondersteunen bij voorbereidende activiteiten om de warmtevraag van woningen terug te dringen. Bewonersinitiatieven kunnen de subsidie inzetten voor het organiseren van activiteiten om gezamenlijk in hun buurt of wijk het energieverbruik omlaag te brengen. Denk hierbij aan informatiebijeenkomsten of het laten uitvoeren van een warmtebeeld- of energiescan van woningen. Hierdoor kunnen buurtinitiatieven bewoners in hun buurt of wijk informeren en activeren om de warmtevraag van hun woningen omlaag te brengen.

De subsidie kan vanaf januari 2024 worden aangevraagd. Het gaat om maximaal 5.000 euro per initiatief.