Stap dichterbij emissieloos Breda door schone bouwplaatsen

Een gezonde lucht en lawaaivrije omgeving maakt Breda een fijne plek om te zijn. Ook wil de gemeente Breda in 2044 CO2-neutraal zijn. Want de gevolgen van de opwarming van de aarde worden steeds groter. Een van de manieren waarop we dit kunnen bereiken, is door ervoor te zorgen dat de machines, werktuigen en voertuigen die worden ingezet bij bouwprojecten schoon en emissieloos zijn. Wethouder Peter Bakker tekende daarom vandaag een convenant dat de samenwerking tussen overheden, marktpartijen en brancheorganisaties onderstreept. Zo zetten we samen stappen naar een duurzame bouw. 

Met het ondertekenen van het convenant zetten we nog sterker in op samenwerking, juist met deze ondernemers

Peter Bakker
Wethouder klimaat en energie

Peter Bakker, wethouder klimaat en energie: “Iedere bouwplaats moet in 2030 emissieloos zijn. Dit is een grote uitdaging voor ondernemers in de bouw. Met het ondertekenen van het convenant zetten we nog sterker in op samenwerking, juist met deze ondernemers. Zodat we ze kunnen helpen met de overgang naar een emissievrije bouwplaats. Deze samenwerking is niet alleen belangrijk voor de natuur, het klimaat en onze gezondheid, maar ook voor de voortgang van bouwprojecten in Breda.”

Duurzame bouw

De hele bouwsector staat voor de uitdaging om stappen te zetten naar een duurzame bouw. Met het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) werken Rijksoverheid, overheden, bouwpartijen en kennisinstellingen samen aan één aanpak om bouw-, onderhouds- en sloopprojecten schoner uit te voeren. Het programma SEB maakt zich sterk voor een succesvolle transitie naar schone en emissievrije bouwplaatsen in 2030. 

Emissievrije bouwplaats

Een emissievrije bouwplaats is een bouwplaats waarbij zo min mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen plaatsvindt tijdens het bouwproces. Dit houdt in dat er tijdens de bouw geen of nauwelijks uitstoot plaatsvindt van bijvoorbeeld fijnstof, stikstofdioxide en CO2. Het gebruik van elektrische bouwmachines, het verminderen van transportbewegingen en het gebruik van duurzame materialen zorgt voor zo min mogelijk uitstoot van schadelijke stoffen. 

In Breda maken verschillende bouwbedrijven deze transitie. Bij de herinrichting van de Marialaan-Allerheiligenweg maakt de bouwondernemer bijvoorbeeld gebruik van een elektrische shovel, midiloader en minigraver en een schone grote kraan.