Scholieren 100-jarige OLV helpen met planten eerste bomen voor renovatie Wilhelminapark

Leerlingen van het eco-team van het Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV) hebben vandaag (5 december) samen met wethouder Jeroen Bruijns bomen geplant in het Wilhelminapark. Zo wordt de 100-jarige school vereeuwigd in het park en het startsein gegeven van de langjarige renovatie.

De eerste stap voor de verdere ontwikkeling van de omgeving van het Wilhelminapark werd vorig jaar al gemaakt. De straten, fietspaden en stoepen bij een deel van het park kregen toen een stevige opknapbeurt. Er zijn parkeerplaatsen verplaatst, vijvers uitgebaggerd, riolen vervangen en groenstroken gemaakt. Omdat wegen smaller zijn geworden, is de straat veiliger én is er vierduizend vierkante meter groen teruggegeven aan het park. 

Schop oppakken

Het opknappen van het park zelf is een langjarig renovatietraject. Hiervoor is het eerste schetsontwerp gemaakt in nauw overleg met omwonenden en ondernemers. Op dit moment wordt dit verder uitgewerkt tot een definitief plan. Aan de hand van het plan zal in de komende tien jaar het park een totale renovatie krijgen waardoor de structuren weer grotendeels worden teruggebracht naar hoe de architect het ooit heeft bedacht. Zo worden de plantvakken opnieuw ingericht, de oevers opgeknapt en paden opnieuw aangelegd. Ook de notarisbank, tank en het Poolse monument krijgen een opfrisbeurt. 

Enorme klus

Het begin van deze enorme klus is vandaag gemaakt met het planten van de eerste nieuwe boom, een mooie zomereik. Nadat er met een kraan een gat werd gegraven, pakte wethouder Jeroen Bruijns hiervoor de schop op samen met twee leerlingen van het eco-team van het 100-jarige OLV. Wethouder Bruijns (openbare ruimte): “Het Wilhelminapark wordt veel door het OLV gebruikt. Daar zijn we blij mee, want Breda wil niet voor niets een stad in een park zijn. Parken zijn de groene longen van de stad en een ontmoetingsplek om te ontspannen en in de buitenlucht te zijn. Hoe mooi is het dat we het jubileum van het OLV en eerste stappen voor de start van de renovatie van het park kunnen samenbrengen met het planten van de eerste bomen.”

Tol Swinkels, rector van het OLV, is trots op de leerlingen van het eco-team: “Onderwijs en groei komen letterlijk samen in het Wilhelminapark. Mooi dat het OLV zo wordt vereeuwigd in het park. Dat de leerlingen van het eco-team vandaag samen met de wethouder een boom mochten planten, is de kers op de taart van al het werk dat zij de afgelopen tijd hebben verzet.”

Naast een zomereik is ook een iep (die goed bestand is tegen de iepenziekte), geelbladige acacia en valse christusdoorn geplant. In het uiteindelijke ontwerp van het park wordt een gedenkteken voor het OLV in het park meegenomen.

Wethouder plant boom plant samen met twee leerlingen van het eco-team van het OLV de eerste nieuwe bomen in het Wilhelminapark.
Foto-onderschrift: Wethouder Jeroen Bruijns (openbare ruimte) plant samen met twee leerlingen van het eco-team van het OLV de eerste nieuwe bomen in het Wilhelminapark. Dit is de start van het langjarige renovatietraject van het park.