Opvang vluchtelingen Breepark wordt voor 2 maanden verlengd en uitgebreid

Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met een verlenging van de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen in Breepark met 2,5 maand (tot en met 19 maart 2024). Tevens wordt het aantal opvangplekken verruimd van 150 naar 500 personen. Dit gebeurt op dringend verzoek van de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid (J&V) en het Centraal Orgaan Asielopvang (COA).

Er is in Ter Apel (wederom) een zorgelijke situatie ontstaan. Door een langer aanhoudende hoge instroom is het er zeer druk en er zijn minder beschikbare (nood)opvangplaatsen in het land. Ook blijft het lastig, door een gebrek aan capaciteit van het IND en beschikbare woningen, om mensen door te plaatsen. Het ministerie doet daarom een groot moreel beroep op Breda om de noodopvang in Breepark te verlengen tot 19 maart 2024 en het aantal opvangplekken te verruimen naar 500 slaapplaatsen.

Door dit verzoek kwam het college van burgemeester en wethouders van Breda voor een dilemma te staan. Wethouder Arjen van Drunen daarover: “Als college spraken we afgelopen dagen intensief met elkaar over het ongemak wat ieder van ons voelt bij dit nieuwe verzoek. Het druist namelijk in tegen eerdere afspraken met de buurt waarvan we vinden dat we ons eraan moeten houden. Tegelijkertijd betekent nee zeggen ook dat wij het probleem van mensen die in Ter Apel op stoelen moeten slapen mede in stand houden. En dat is voor ons ook onwenselijk en inhumaan. We willen de vluchtelingen, maar ook de gemeenten Ter Apel, Budel en hun inwoners niet aan hun lot over laten. Het college vindt het dan ook een morele plicht om onder strenge voorwaarden mee te werken aan het nieuwe verzoek van de staatssecretaris van J&V en COA. We hebben daarbij wel extra veiligheidsmaatregelen afgesproken die ertoe moet leiden dat overlast - die eerder een aantal keer door de directe omgeving is ervaren - wordt voorkomen. We zullen erop toezien dat die maatregelen worden waargemaakt.”

We hebben daarbij wel extra veiligheidsmaatregelen afgesproken die ertoe moet leiden dat overlast - die eerder een aantal keer door de directe omgeving is ervaren - wordt voorkomen.

Wethouder Arjen van Drunen (Wonen)

Opvang en huisvesting

Breda zet zich in voor de opvang van vluchtelingen bij de Koepel, Heerbaan en Breepark. Daarom zal COA in 2024 geen nieuwe verzoeken voor opvang bij de gemeente Breda wegleggen. Verder blijft Breda zich maximaal inspannen om opvang en tijdelijke huisvesting voor Bredase spoedzoekers en statushouders te realiseren.  

Op haar beurt helpt het Rijk de gemeente bij de realisatie van huisvesting voor andere woningenzoekenden in Breda. Het Rijk en de gemeente werken samen aan de realisatie en exploitatie van een doorstroomlocatie voor statushouders in Breda. Daarnaast helpt het Rijk om tijdelijke woningen mee te financieren, zodat er voldoende doorstroom kan plaatsvinden. In de tussentijd blijven we ook volop doorbouwen aan permanente woningen vanwege de bestaande woningnood en groei van onze stad.

Veiligheid

Om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid en veiligheid de komende maanden gewaarborgd blijft voor ondernemers, bezoekers en bewoners in de directe omgeving van Breepark is afgesproken dat er extra inzet komt op straatcoaches, boa’s en beveiliging. 

Samen met andere gemeenten

De opdrachten vanuit het Rijk op het gebied van opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders pakt gemeente Breda samen op met andere gemeenten in de regio van district de Baronie. Dit betekent dat districtsgemeenten elkaar helpen de opgaven te vervullen.