Oostkant centrum Breda krijgt ander gezicht

Ambitiedocument Centrum Oost basis voor verdere ontwikkeling

De oostkant van het historische stadshart van Breda ontwikkelen tot een dynamisch centrumgebied met aantrekkelijke verblijfsplekken, dat een hoogwaardige toegang voor de stad vormt. Dat is de kern van het ‘Ambitiedocument Centrum Oost’, dat door het College van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Het document is het kompas voor de diverse projecten en investeringen in het gebied, nu en in de toekomst. Samen met allerlei partijen gaat de gemeente de komende jaren werken aan de ontwikkeling van dit gebied. Met een deel van die partijen, verenigd in de Alliantie Chassékwartier, ondertekent de gemeente hierover op 14 juni a.s. een intentieovereenkomst tijdens de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam.

De oostkant van het Bredase centrum is een unieke plek waar veel stedelijke functies en bijzondere gebouwen een plek hebben: bioscoop, theater, stadskantoor, parkeerterrein, festivals en kermis. Een enorm functioneel gebied, waarvan de verblijfskwaliteit naar een hoger niveau kan worden gebracht.

Uniek karakter

Daarnaast wil de gemeente het unieke karakter van het gebied meer tot zijn recht laten komen. Cultureel en op het gebied van vrijetijdsbesteding heeft Centrum Oost Breda veel te bieden, met iconische locaties zoals onder andere het Chassé Theater, poppodium MEZZ en Holland Casino. Ze geven kleur en identiteit aan het gebied.

Hoogwaardig en groen

De gemeente Breda wil dit gebied omvormen tot een hoogwaardige aanvulling op de historische binnenstad. We gaan werken aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid, verbeteren de openbare ruimte, versterken de lokale economie en verhogen de veiligheid. Ook gaan we aan de slag met de bereikbaarheid van de binnenstad. Er komen zeker 1.500 woningen voor allerlei doelgroepen bij. We gaan in overleg met ondernemers, onderwijs en culturele instellingen om de unieke betekenis van dit gebied te versterken. De herinrichting van Centrum Oost staat in het teken van vergroening, niet alleen als leidend ontwerpprincipe, maar ook met het nieuwe Singelpark in het Chassékwartier.

Dé plek waar in hartje Breda, tussen het singelpark en de historische stad, op loopafstand van het park Valkenberg en het station op een nieuwe stadse manier kan worden gewoond, gewinkeld, gerecreëerd en gewerkt.

Wethouder Daan Quaars

“De oostkant van onze binnenstad is echt een bijzonder gebied”, aldus wethouder Daan Quaars. “Heel veel mensen kennen het en komen er. Maar het verdient wel een flinke kwaliteitsverbetering. En daar gaan we nu met allerlei partijen aan werken. Meer levendigheid en dynamiek. Een plek waar ontmoeten, ontspannen en cultuur centraal staan. Dé plek waar in hartje Breda, tussen het singelpark en de historische stad, op loopafstand van het park Valkenberg en het station op een nieuwe stadse manier kan worden gewoond, gewinkeld, gerecreëerd en gewerkt. Dit wordt echt een levendige plek met veel cultuur en ruimte voor ontspanning."

Geïnteresseerden in de ontwikkelingen in het gebied, die op de hoogte willen blijven van het verdere vervolg, kunnen zich aanmelden via dit formulier.