Nieuwe natuurspeeltuin en vergroend schoolplein geopend in Doornbos-Linie

Wethouder Arjen van Drunen heeft vandaag (15 maart) samen met kinderen van bassischool De Liniedoorn officieel een nieuwe natuurspeeltuin in Doornbos-Linie geopend. Met het nieuwe vergroende schoolplein van basisschool De Liniedoorn, de ruimte om de speeltuin, en de tuin van wijkcentrum de Balieweide waar nog hard gewerkt wordt, is dit een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud uit de wijk. Een plek om te bewegen, spelen en ontmoeten.

De wijk is in de afgelopen jaren erg veranderd. Het is een fijne groene plek geworden voor de bewoners; waar kinderen kunnen spelen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. De bewoners hebben hierin een grote rol gespeeld. Mede dankzij hun betrokkenheid en enthousiasme zijn verschillende mooie projecten van de grond gekomen. Het is een mooi voorbeeld van een ontwikkeling die tot stand is gekomen dóór en vóór de buurt.

Arjen van Drunen
wethouder Wijken en Kansengelijkheid

De ontwikkelingen rondom de Baliëndijk maken onderdeel uit van het plan van werkgroep ‘Doornbos-Linie in het oog’. Een wijkinitiatief dat gesteund wordt door de gemeente Breda en Verbeter Breda. Daarnaast hebben ook veel andere organisaties bijgedragen aan de totstandkoming van deze plek; IVN natuureducatie, JOGG, de woningcorporaties, Breda Actief, Zorg voor Elkaar, Surplus, Breda Senior. De samenwerking met de wijk wordt voortgezet zodat deze plek blijft bruisen en aanvoelt als een (speel)tuin voor de hele wijk. Vanuit die gedachten wordt nu door de wijkraad, de werkgroep en Verbeter Breda gewerkt aan een groene wandel-, speel- en trimroute voor de wijkbewoners die start bij de natuurspeeltuin.

Onderdeel van Gezonde Buurten

Het vergroende schoolplein en de nieuwe natuurspeeltuin zijn vanuit het landelijke programma Gezonde Buurten ontwikkeld. In 2020 zijn vanuit dit programma in Doornbos-Linie ook al een Plukplein en Pluktuin geopend. Een weelderige buurtmoestuin en levendige speeltuin waar op een mooie dag zomaar honderd kinderen te vinden zijn. Vanuit het programma Gezonde Buurten wordt gewerkt aan fijne, groene plekken waar kinderen creatief kunnen spelen, waar bewoners elkaar ontmoeten en iedereen lekker kan bewegen is belangrijk voor een buurt.