Nieuw park aan de Lovensdijkstraat

De gemeente Breda heeft het plan om de onverharde strook langs de Lovensdijkstraat tussen De la Reijweg en Cavaleriestraat opnieuw in te richten als parkzone met ruimte voor water, natuur en recreatie. Momenteel wordt de strook gebruikt door mensen die gratis willen parkeren. 

Water 

Het klimaat verandert, waardoor het vaker hard regent. De kans op wateroverlast neemt daardoor toe. Alwijn ten Cate (Waterschap Brabantse Delta): “De afgelopen jaren is er veel gebouwd rond het Amphia Ziekenhuis. Daarbij zijn ook waterpartijen aangelegd om extra water op te vangen. Er zijn echter meer maatregelen nodig. Daarom is het belangrijk dat er een nieuw watersysteem komt.” 

Het nieuwe watersysteem moet een combinatie worden van wadi’s, met daaronder een leiding. Een wadi kan regenwater opslaan, waarna het water langzaam in de bodem kan trekken. Zo helpt een wadi tegen droogte en wateroverlast. De leiding voert het water af vanaf het gebied rond het Amphia Ziekenhuis naar de singel. Pas als het water een zekere hoogte heeft bereikt, gaat het overlopen in de singel. Tot die tijd vult deze leiding de wadi’s met water. Via de wadi’s kan het regenwater weer in de bodem trekken, waardoor het grondwater wordt aangevuld. 

Stad in een Park

Het Bredase college wil deze kans aangrijpen om een mooi park voor de buurt aan te leggen. Wethouder Peter Bakker (Natuurontwikkeling): “Met deze ontwikkeling maken we dit stukje Breda klaar voor de toekomst. We maken dit gebied klimaatadaptief, groener en zorgen voor meer biodiversiteit. Het wordt een fijne plek voor buurtbewoners om doorheen te wandelen. Een echte aanwinst voor de buurt dus. We hebben niet voor niks de ambitie om een Stad in een Park te worden!” 

De parkzone wordt ongeveer 450 meter lang en 20 meter breed. Er komen verschillende bomen, heesters en bloemrijk grasland. Bovendien krijgt het park een wandelpad en komen er bankjes. Bredanaars die rond de Lovensdijkstraat wonen, zijn door de gemeente betrokken bij de plannen. De meesten lieten weten dat ze zoveel mogelijk bomen willen behouden. De monumentale boomstructuur blijft daarom grotendeels bestaan. Bij de bomen die zullen wijken, is rekening gehouden met de levensverwachting van de bomen. 

Parkeren

Momenteel wordt de strook vooral door bezoekers van de binnenstad gebruikt die gratis willen parkeren. Dit past niet in het parkeerbeleid voor deze wijken en het centrum. Het gebied rondom de Lovensdijkstraat is al jaren betaald parkeergebied. Daarnaast is de gemeente met bewoners en de Wijkraad van Sportpark in gesprek over de uitbreiding van de parkeerregulering in Sportpark 1 en Sportpark 2. Betaald parkeren in de omgeving kan op het Chasséveld, in de Chasséparking of het Turfschip. In het voorlopig ontwerp van de Lovensdijkstraat zijn 14 nieuwe (betaalde) parkeerplaatsen opgenomen. 

Vervolg

De gemeente presenteert het voorlopig ontwerp voor de Lovensdijkstraat aan de omgeving via PlanBreda. Vervolgens kunnen mensen nog reageren. Dit wordt meegenomen in het advies naar het college waarna het voorlopig ontwerp definitief gemaakt wordt. De gemeenteraad moet besluiten over het onttrekken van de parkeerstrook aan het verkeer.