‘Ik ben een soort smeerolie tussen bestuurders en inwoners’

Iedere gemeente heeft een griffier en Paul Piket is dat sinds 2010 bij de gemeente Breda. ”Grif-wat?” hoort hij weleens. Paul legt graag uit wat hij doet. “Het is in ieder geval een afwisselende baan met inwoners, raadsleden en lokaal bestuurders als klant. En die klanten probeer ik zo soepel mogelijk met elkaar te verbinden.”

Griffie

“Samen met de raadsadviseurs, communicatieadviseur en ons secretariaat, vormen we de griffie. Als groep van 10 zijn we er voor inwoners en voor de raadsleden. We hebben de opdracht om ervoor te zorgen dat inwoners, raadsleden en bestuurders elkaar kunnen vinden en met elkaar in contact komen. Kortom, dat we de afstand die er soms gevoeld wordt tussen inwoners en politiek, kleiner maken.” 

Maar weet je, raadsleden zijn echt gewoon heel aardige mensen. En ze zijn er voor jou!

Paul Piket
Griffier bij de gemeente Breda

Smeerolie 

“De gemeenteraad wil heel graag in contact staan met onze inwoners en hen helpen met hun vragen, problemen of ideeën. Daarom maak ik er werk van om onze raadsleden zichtbaarder te maken. Zodat inwoners hen makkelijker weten te vinden. Want dat is nog weleens een drempel. Maar weet je, raadsleden zijn echt gewoon heel aardige mensen. En ze zijn er voor jou! De griffie is ook de eerste adviseur voor alle raadsleden. Én voor de burgemeester in de rol van voorzitter van de raad. Als griffier functioneer ik daarom een beetje als smeerolie tussen ‘gekozenen’ en inwoners. Anders gezegd; tussen politiek en samenleving.” 

Hulp aan inwoners 

“Als raad helpen we inwoners die naar ons toekomen met een vraag. Bijvoorbeeld wanneer ze beleid willen wijzigen, tegen muren aanlopen of hulp nodig hebben bij het indienen van een bezwaarschrift. Dan geven we advies of verwijzen we door naar de juiste personen binnen de gemeente. Als het nodig of wenselijk is, vertellen we ook hoe ze kunnen inspreken tijdens een raadsvergadering of hoe een burgersessie in z’n werk gaat. Want de gemeenteraad is er om naar inwoners te luisteren en ervoor te zorgen dat zij invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek. Daar bieden wij handvatten voor.”

Het liefst laat de raad ook ervaringsdeskundigen aan het woord; dat zijn hun beste ‘raadgevers’.

Paul Piket
Griffier bij de gemeente Breda

Hulp van inwoners 

“Daarnaast heeft de raad inwoners ook nodig om zijn werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld om te horen wat inwoners ergens van vinden voordat een besluit genomen wordt. Wij worden dan op pad gestuurd om voor dat specifieke onderwerp de mensen en dus de meningen bij elkaar te zoeken. Daar hebben we inmiddels ons netwerk in de stad voor. Zie het als een grote kaartenbak met inwoners, maar ook met vertegenwoordigers uit verschillende beleidsvelden, zoals cultuur of participatie. Zo hebben we pas nog een beeldvormende sessie gehad over jongeren die dakloos worden. Dan vragen we professionals én inwoners om mee te praten. Het liefst laat de raad ook ervaringsdeskundigen aan het woord; dat zijn hun beste ‘raadgevers’. Maar soms zijn die lastig te vinden omdat schaamte nogal eens een rol speelt.”

Specialistische kennis

“Ik ben trots op mijn raadsadviseurs. We zijn een hecht team en hebben het werk onderling verdeeld op thema’s: ruimtelijke ordening, financiën, cultuur en economie en sociaal domein. Zo heeft iedereen specialistische kennis en kunnen we de raadsleden inhoudelijk goed op hoofdlijnen adviseren. En als we de kennis een keer niet in huis hebben, krijgen we ondersteuning vanuit het stadskantoor. Dat loopt via de gemeentesecretaris en daar zijn prima afspraken over.” 

Stadskamer

“Alles draait om de zichtbaarheid van het raadswerk. En tegelijkertijd ziet ons stadhuis er heel ‘dicht’ uit. Daarom hebben we sinds kort de Stadskamer. Als je vanaf de Grote Markt het stadhuis binnenkomt, meteen rechts. Eerder was dat het VVV-kantoor. Voortaan staan hier elke eerste donderdag van de maand tussen 15.00 en 17.30 uur letterlijk de deuren open voor het spreekuur van de commissie Ombudsman. Iedereen is welkom om bij de Ombudsman een probleem met de gemeente aan te kaarten en mogelijke oplossingen te bespreken. Ook Nieuwe Veste houdt er wekelijks een inloopspreekuur met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Iedere dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur kun je er terecht om vragen te stellen over dingen die je digitaal kunt regelen met de overheid. Niet iedereen is nu eenmaal even digitaal vaardig. Ik hoop dat er veel gebruik van wordt gemaakt en dat het, als je toch al op de Grote Markt bent, makkelijker wordt om binnen te stappen.”

Het enige dat helpt is investeren in de kennis van onze jeugd.

Paul Piket
Griffier bij de gemeente Breda

Groeibriljant

De Stadskamer is een mooie kans om contact met Bredanaars makkelijker te maken. Paul zou dan ook heel graag zien dat raadsleden hier ook spreekuur gaan houden. “Stel je voor; een banner met ‘welkom’ buiten op de stoep, gordijnen open en elke dag een andere fractie in die kamer. Ik weet het, het is een wild plan. Maar alles begint met een plan… Ik zie het als een groeibriljant.”

Jong geleerd, oud gedaan

Als Paul moet kiezen wat hij het leukst vindt aan zijn werk, kiest hij het educatieve aspect. “We willen  graag dat de jeugd van nu, later ook gaat stemmen. En dat ze zich bewust zijn van hoe een democratie werkt en wat een lokale overheid doet. We weten dat dure campagnes daarvoor niet helpen, al laat je de burgemeester in een berenpak rondlopen en geld uitdelen…. Het enige dat helpt is investeren in de kennis van onze jeugd. Dat doen we met het landelijke spel ‘Democracity’ voor groep 8-leerlingen van de basisschool en voor brugklasleerlingen van het vmbo. Ze leren dan dat je als bestuur moet overleggen om iets te bereiken. En ze krijgen er ook begrip voor dat niet alles tegelijkertijd geregeld kan worden. Staaltje jong geleerd, oud gedaan.”

Reizen

Wanneer Paul niet werkt, reist hij heel graag. Dat is niet altijd zo geweest. “Vroeger ging ik één keer per jaar naar de camping. Reizen en de wereld zien, dat was iets voor later.” Maar, dat later is nu al voor Paul. Hij weet sinds een jaar dat hij ongeneeslijk ziek is. “Dus is het nu tijd om samen met mijn gezin nog zoveel mogelijk van de wereld te zien. Zo waren we dit jaar nog op Bonaire en zijn we net terug uit IJsland. En Japan en Canada staan op de verlanglijst.”

Zolang hij zich goed voelt, denkt Paul niet aan stoppen met werken. “Werken is voor mij zo veel meer dan alleen geld verdienen. Dat ik ziek ben heeft mij nóg meer geleerd wat mijn drijfveren zijn. Democratie en hoe we daarin met elkaar omgaan, bijvoorbeeld. Daarom zul je mij ook niet snel zien afreizen naar een prachtig land waar een dictator heerst. Mij niet gezien.”

Meer weten over de gemeenteraad en hoe ons Bredaas beRaad in z’n werk gaat? Check: Gemeenteraad | Gemeente Breda

Wil jij ook werken bij de gemeente Breda? Kijk op Werken bij de gemeente | Gemeente Breda voor onze vacatures!