Havenkwartier krijgt Klaversplein

Vernoemd naar oprichter van conservenfabriek

Op de herontwikkelingslocatie Klavers-Jansen in het Havenkwartier komt het Klaversplein. Hiermee wordt de plek vernoemd naar de oprichter van de voormalige conservenfabriek C. Klavers-Jansen.

De ontwikkelaar van het gebied, Winters bouw & ontwikkeling, wilde de naam van de conservenfabriek die hier vroeger stond eren. Het verzoek voor het Klaversplein werd voorgelegd aan de commissie Straatnamen van de gemeente Breda en daarna aan het college van burgemeester en wethouders. Die besloten het verzoek te honoreren.

Klaversplein

Naast het Klaversplein krijgt het nog te ontwikkelen stadsdeel ook een Klaverssteeg. Deze straat wordt de belangrijkste toegangsweg vanaf de binnenstad naar het Klaversplein.

In de geschiedenis van de Belcrum

Het familiebedrijf Klavers-Jansen heeft 115 jaar deel uitgemaakt van de Bredase geschiedenis en is onlosmakelijk verbonden met de historie van de Belcrum. De commissie Straatnamen vond het daarom heel passend om dit nieuwe gebied te vernoemen naar de familie en de producten die door de fabriek werden verwerkt.

Betonfabriek en azijnfabriek

Naast de conservenfabriek worden ook de voormalige betonfabriek en de azijnfabriek die vroeger op het terrein stonden geëerd in de toekomstige straatnamen voor het gebied. Zo komen er ook een Tjampoerplein en een Ketimoenplein, de belangrijkste producten van de conservenfabriek. Ook de Betonsteeg,  Bottelarij en Azijnsteeg krijgen een rol in het gebied.