Gemeente zuinig met water

Het is al lange tijd warm en droog in Nederland. De gevolgen daarvan zijn steeds beter te zien en te merken in de stad, wijken en dorpen. De gemeente Breda probeert zo goed mogelijk met de droogte om te gaan door bijvoorbeeld zuinig te zijn met drinkwater. Aan inwoners wordt gevraagd extra goed op te letten op loszittende tegels en vallende takken.

Het wordt voor de gemeente steeds moeilijker om het groen goed te onderhouden nu het water steeds schaarser wordt. 

We zijn zuinig met water. Het lukt nu op de meeste plekken nog wel om de bomen en planten te onderhouden, maar als de droogte aanhoudt en het water nog schaarser wordt, zullen we keuzes moeten maken over wat we wel en niet doen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat eenjarige planten in de perken geen water meer krijgen.

Jeroen Bruijns
Wethouder openbare ruimte

Vergrootglas

Voor het besproeien gebruikt de gemeente grond- en oppervlaktewater. Het oppervlaktewater mag alleen tussen 21.00 en 9.00 uur opgepompt worden. Wel kan het later in de ochtend of aan het einde van de middag gebruikt worden. Op het heetst van de dag is het sowieso niet verstandig om te sproeien, omdat het water snel verdampt. Dat zorgt ervoor dat de druppels als een vergrootglas kunnen werken, waardoor de zon op blad kan inbranden.

Aan onze inwoners vragen we ook om minder water te gebruiken en bijvoorbeeld nog even te wachten met het wassen van de auto. Het is belangrijk dat we hier allemaal rekening mee houden.

Jeroen Bruijns
Wethouder openbare ruimte

Fietspad

Ook op andere plekken zorgt de droogte voor problemen. Zo wordt het zand onder tegels droog waardoor deze los komen te liggen. Dit kan voor gevaarlijke situaties op stoepen en fietspaden zorgen. De gemeente houdt dit zo goed mogelijk in de gaten, maar ook aan inwoners wordt gevraagd hier rekening mee te houden. Loszittende tegels kunnen gemeld worden via het e-formulier op www.breda.nl/melden of de BuitenBeter-app. Door de droogte is de kans ook groter dat er takken van bomen vallen. Het is goed om hier rekening mee te houden.

De kwaliteit van het zwemwater gaat door de hitte achteruit. Dit wordt door het waterschap en de gemeente nauwlettend in de gaten gehouden. Voor de actuele zwemwaterkwaliteit van de zwemplassen kan er gekeken worden op www.zwemwater.nl.

Actuele informatie over de droogte is te vinden op de website van het waterschap.

Meer informatie