Gemeente Breda en STEK sluiten overeenkomst circulair ondernemerschap

De Gemeente Breda en de broedplaats voor creatieve en duurzame ondernemers in het Havenkwartier STEK ondertekenden dinsdag 20 oktober een samenwerkingsovereenkomst. STEK en de gemeente gaan de samenwerking aan om STEK verder uit te bouwen tot (mobiele) broedplaats voor circulair ondernemerschap.

Bij circulair ondernemen besteden bedrijven bij het ontwerpen van hun producten en in hun bedrijfsvoering aandacht aan het terugwinnen en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen.

Circulair ondernemerschap is een belangrijke economische ontwikkeling. De gemeente maakt graag ruimte om dergelijk ondernemerschap te faciliteren en aan te jagen. STEK is daar bij uitstek de aangewezen locatie voor omdat diversiteit van belang wordt geacht op zo’n plek. Er gebeurt namelijk al veel op STEK. Zowel op het gebied van duurzaam en circulair ondernemerschap als op cultureel en creatief vlak. 

De samenwerkingsovereenkomst met STEK is een hele mooie stap voor de gemeente in onze ambitie om ruimte te creëren voor een samenwerkend cluster rondom de thema’s innovatie, starters en circulaire economie.

Wethouder Boaz Adank

De samenwerking met de gemeente Breda geeft ons de mogelijkheid om nieuwe ondernemers en evenementen aan te trekken binnen het thema circulaire economie.

STEK

STEK kan zich verder ontwikkelen als broedplaats voor startend circulair ondernemerschap. Hiermee wordt het ondernemers-ecosysteem in Breda versterkt waarin partijen elkaar goed kunnen vinden en waar verrassende ontmoetingen tot stand worden gebracht. Dit alles door de verbinding en co-creatie met de buurt (Belcrum), lokale, culturele organisaties, het onderwijs en bedrijfsleven in de regio. Op korte termijn wordt een kwartiermaker aangetrokken om de samenwerking verder vorm en inhoud te gaan geven.

STEK

STEK maakt deel uit van CrossMark Breda en geeft creatieve ondernemers de ruimte en de vrijheid om te experimenteren, te ontwikkelen en te groeien. STEK doet dit door betaalbare bedrijfsruimtes en kavels aan te bieden op een bedrijventerrein waar regelarm gebouwd en gewerkt kan worden. Stek is de afgelopen 5 jaar ontwikkeld van een kale vlakte naar een bedrijventerrein met een inspirerende infrastructuur.