Eerste gereguleerde cannabis te koop in Tilburg en Breda

De coffeeshops in Breda en Tilburg zijn vandaag gestart met de verkoop van gereguleerde wiet en hasjiesj. In deze zogeheten aanloopfase gaan deze 2 steden proefdraaien voor het zogeheten ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Minister Kuipers (VWS) bracht een werkbezoek aan een van de Bredase coffeeshops en hielp mee de eerste levering gereguleerde wiet te registreren in het hiervoor speciaal ontwikkelde track & trace systeem. Dit gebeurde onder het toeziend oog van de twee trotse burgemeesters Theo Weterings (Tilburg) en Paul Depla (Breda), die zich jarenlang hard maakten voor een gesloten keten. Zij zien nu eindelijk het experiment van start gaan.

Het is een mooie proefperiode om te zien hoe de samenwerking binnen de gesloten keten tussen telers, de coffeeshophouders en alle andere betrokken instanties in zijn werk gaat.

Paul Depla
Burgemeester Breda

Burgemeester Paul Depla: “Ruim 10 jaar hebben we ons ingezet om het failliete gedoogbeleid te agenderen en gestreden voor de legalisatie van cannabis in Nederland. Daarom is het goed om te zien dat we eindelijk van start gaan. Zonder twijfel zal het in het begin niet op rolletjes lopen en stuiten we hoe dan ook op zaken die we niet voorzien hadden. Het is een mooie proefperiode om te zien hoe de samenwerking binnen de gesloten keten tussen telers, de coffeeshophouders en alle andere betrokken instanties in zijn werk gaat. Dat is precies waarom we deze aanloopfase hebben ingezet. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat dit gaat lukken.”

We hebben de ruimte om met elkaar te ontdekken wat werkt, wat beter moet en zeker ook wat de consument vindt van de legale producten.

Theo Weterings
Burgemeester Tilburg

Burgemeester Theo Weterings: “Eigenlijk een historisch moment: al jaren stel ik dat het gedoogbeleid failliet is en vandaag zetten we eindelijk een stap naar legalisatie. En naar het einde van deze onwenselijke gedoogsituatie. Met Breda en Tilburg als vooruitgeschoven posten. Ik kijk uit naar dit experiment binnen het experiment omdat we de ruimte hebben om met elkaar te ontdekken wat werkt, wat beter moet en zeker ook wat de consument vindt van de legale producten. Eindelijk vooruitgang.”

Aanloopfase

Hoewel aan het experiment gesloten coffeeshopketen in totaal tien gemeenten deelnemen en Amsterdam met een stadsdeel gaat aansluiten, starten de gemeenten Breda en Tilburg nu al. Hiermee wordt op een kleinere schaal ervaring opgedaan, de ‘kinderziektes’ eruit gehaald en vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd voordat alle gemeenten mee gaan doen. In de aanloopfase mogen de deelnemende coffeeshops zowel de gereguleerde als de gedoogde producten aanbieden. In deze fase is er nog een beperkt aanbod aan gereguleerde wiet, omdat vooralsnog drie telers hun productie op gang hebben. Daarnaast is aan de hoeveelheid die de coffeeshop op voorraad mag hebben een maximum van 500 gram gesteld. De verwachting is dat aanloopfase circa 6 maanden duurt. Na de aanloopfase begint de overgangsfase in de deelnemende gemeenten. De overgangsfase start zodra de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde cannabis voldoende zijn om alle deelnemende coffeeshops volledig en bestendig te kunnen bevoorraden, en als wordt voldaan aan de voorwaarden van een gesloten keten. Een aantal weken na de overgangsfase zal de experimenteerfase starten, waarin coffeeshops in de deelnemende gemeenten exclusief gereguleerde producten mogen verkopen aan hun klanten. Deze experimenteerfase duurt vier jaar.

Officiële start van het wiet experiment

Van teler naar coffeeshop

De eerste drie legale telers hebben inmiddels voldoende productie om de leveringen aan de coffeeshops in Tilburg en Breda te verzorgen. Deze producten worden van zaadje tot verkoopeenheid volledig gevolgd in een daarvoor ontwikkeld track & trace systeem. De telers zorgen voor het beveiligde vervoer van de hennep en hasjiesj naar de coffeeshop. Dit mag alleen worden gedaan door een geld- en waarde-transportbedrijf met een vergunning van de minister van Justitie en Veiligheid.

Landelijke en lokale regels

Ook tijdens het experiment gelden er strikte landelijke en lokale regels waar de coffeeshop aan moet voldoen. Deze regels zijn grotendeels identiek aan de eisen die nu gelden in het gedoogbeleid. Zo mag in de coffeeshops geen alcohol worden verkocht, zijn minderjarigen niet toegestaan, moet de exploitant zich inspannen om overlast te voorkomen en mag er maar een beperkte hoeveelheid hennep en hasjiesj in de coffeeshop aanwezig zijn. Wat wel verandert, is dat er vanaf nu gereguleerde hennep en hasjiesj kan worden gekocht door de klanten en hierbij ook een bijsluiter wordt geleverd over het gebruik van softdrugs. 

Meer informatie over het wietexperiment: Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) | Rijksoverheid.n

Interview Ernst Kuipers voor coffeeshop