Een unieke wijk aan de rivier de Mark en de haven van Breda

Een unieke wijk aan de rivier de Mark en de haven van Breda.

Met een mix aan woonvormen, bedrijven, voorzieningen, cultuur, historie en leisure. Dat is de ambitie die de Gemeente Breda heeft voor het Havenkwartier.

Samen met eigenaren, maatschappelijke instellingen, ontwikkelaars, woningcorporaties, burgers en beleggers wil de gemeente dit terrein van 32 hectare de komende jaren gaan ontwikkelen. Een en ander staat te lezen in de ‘Gebiedsvisie Havenkwartier, die het College van burgemeester en wethouders aan de Bredase gemeenteraad aanbiedt.

De Gemeente Breda startte eind 2016 met het opstellen van dit gebiedsperspectief. Tijdens verschillende  ateliers met allerlei stakeholders zijn de unieke eigenschappen van dit gebied en de kansen die er liggen benoemd om het Havenkwartier de komende jaren om te vormen van een bedrijventerrein naar een gemengde stedelijke stadswijk.

3 gebieden

In het gebiedsperspectief zijn 3 deelgebieden benoemd met als voorlopige werknamen De Strip, het Schiereiland en de Schouw; ieder met een eigen karakter, maar wel gebieden waar zowel gewoond, gewerkt als gerecreëerd kan worden. Het water speelt daarbij een belangrijke rol.

  • De Strip is een (hoog)stedelijke zone tussen de Speelhuislaan en de Belcrumhaven, doorspekt met industriële historie in ondergrond en gebouwen. Dit deelgebied vormt samen met de haven het dynamische hart van de wijk en zal als eerste ontwikkeld worden.
  • Het Schiereiland is een gebied waar op termijn vooral gewoond wordt in een meer rustige, groene omgeving. Het Schiereiland ligt tussen de haven en de rivier  de Mark.
  • De Schouw ligt op de zichtlocatie voor bedrijven langs de noordelijke rondweg en vormt de entree van het gebied met als belangrijke kwaliteitsdrager de Speelhuislaan.

Ruim 1.000 nieuwe woningen

Voor de herontwikkeling van het Havenkwartier heeft de gemeente voor de deelgebieden ‘Backer& Rueb’ en ‘Klavers Jansen’ vorig jaar al respectievelijk 300 en 65 woningen in het stedelijk woonprogramma gereserveerd. Die woningen waren van belang om de overeenkomsten met de marktpartijen Amvest  en het Consortium Spoorzone Breda te kunnen sluiten. Voor de andere deelgebieden binnen het Havenkwartier gaat de gemeente ongeveer 700 woningen reserveren. Van de totale woningbouwopgave binnen het Havenkwartier wordt minimaal 20% in de sociale huursector en minimaal 10% in de middeldure huursector gerealiseerd.

Wethouder Alfred Arbouw hierover: “Het Havenkwartier biedt Breda een kans die slechts weinig steden bezitten. Een gebied met een oppervlakte van 32 hectare dat direct aan het water ligt en grenst aan het historische centrum van de stad. De nabijheid van de rest van de wereld met het prijswinnende HSL station, het internationale zakencentrum 5TRACKS, het iconische gerechtsgebouw en allerlei culturele voorzieningen en restaurants geven het Havenkwartier een hoogstedelijke sfeer met een internationaal karakter. De komende jaren verandert dit gebied in een spannend mengsel van wonen, werken, cultuur, gastronomie, winkels, dienstverlening, promenades en vrije tijd. Werken en leven in een duurzame  en gezonde omgeving, met grootschalig groen en water. Een gebied waar letterlijk en figuurlijk de toekomst wordt gemaakt. Hier ontstaat het nieuwe Breda. Dit gebiedsperspectief geeft ons een ambitieus en inspirerend kader voor de transformatie van Havenkwartier van een bedrijventerrein naar een uniek nieuw stuk Breda”.

Duurzaamheid uitgangspunt

Breda heeft de ambitie geformuleerd om in 2044 een energie- en een CO2- neutrale stad te zijn. Het Havenkwartier wordt aardgasloos voor alle nieuwe aansluitingen. Het gebied wordt energieneutraal ontwikkeld of zoveel als mogelijk toekomstbestendig ontwikkeld om in de nabije toekomst energieneutraal te worden. De gemeente onderzoekt samen met marktpartijen naar alternatieve vormen van (collectieve) energievoorziening.

Andere mobiliteitsconcepten

De gemeente wil in het Havenkwartier vanuit duurzaamheid en bereikbaarheid experimenteren met andere mobiliteitsconcepten in het Havenkwartier, zoals smart mobility, carsharing, watertaxi’s en elektrische fietsen. Omdat het Havenkwartier vlakbij het station en aan het water ligt, acht de gemeente dit kansrijk.

Cultuur

De pioniers en huidige spelers in het Havenkwartier zoals STEK, Belcrum Beach, Pier 15, Bloos, Electron hebben hier de laatste jaren hard aan gewerkt vanuit podiumkunsten, urban culture en beeld. Kwaliteit, pluriformiteit en ruimte voor experiment zorgen voor een levend cultuurklimaat en een groeidiamant in Breda. Daarin speelt de strip Klavers-Jansen – Electron – Backer en Rueb een rol. Waar autonome en toegepaste makers elkaar, het bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten, publiek moeiteloos de weg vindt en aansluiting vindt bij het makersklimaat in de stad.

U kunt het boekje ophalen in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan (informatiebalie) of iedere eerste donderdag van de maand  tussen 16.00 en 17.00 uur in het Informatiecentrum van Via Breda in het voormalige pand van Electron aan de Belcrumweg 19.

Gebiedsperspectief Havenkwartier