Dit zijn de gelukkigen tijdens de Lintjesregen 2024

Op vrijdag 26 april 2024 kregen tijdens de Algemene Gelegenheid 2024 (ook wel bekend als de Lintjesregen) 24 inwoners van de gemeente Breda en 1 inwoner van de gemeente Oosterhout een Koninklijke Onderscheiding. Deze werden door burgemeester Paul Depla en locoburgemeester Arjen van Drunen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

De volgende inwoners van de gemeente Breda ontvangen een Koninklijke Onderscheiding (op alfabetische volgorde):

Mevrouw P.J. (Joke) van den Bosch-Nieuwstraten – 77 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Breda)

Mevrouw Joke van den Bosch-Nieuwstraten zet zich al 20 jaar in als penningmeester voor de Stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden (HiBO). De Stichting biedt noodhulp aan mensen die door bijzondere omstandigheden in acute financiële problemen zijn geraakt. Daarnaast zet mevrouw Van den Bosch-Nieuwstraten zich in voor de Protestantse gemeente Ginneken waar ze onder andere de administratie voert, gastvrouw is en de wekelijkse voorbereiding verzorgt van de diensten (vanaf 2005). 

De heer A.T.M. (Aad) van Diemen – 76 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Bavel)

De heer Van Diemen is al ruim 30 jaar natuurgids voor het IVN, waarbij hij op vele deelnemers zijn kennis over de natuur in en rond Breda bijbracht. Ook was hij gedurende twee periodes bestuurslid van IVN Mark en Donge. Hij werkte mee aan diverse publicaties over de flora in Breda. De heer Van Diemen is mede initiatiefnemer van de inventarisatie Stadsplanten Breda en werkte mee aan het gelijknamige boek dat in 2013 uitkwam en de gelijknamige website. Het boek ‘Stad en Plant’ schreef hij samen met de eveneens gedecoreerde Erik van der Hoeven. Daarnaast is de heer Van Diemen sinds 2009 vrijwilliger bij het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Hij is conservator bijen en wespen en speelt een belangrijke rol in het collectiebeheer en biodiversiteitsonderzoek. Ook was de heer Van Diemen bestuurslid bij Natuurplein De Baronie (2017-2022) en is er nog steeds kartrekker van de adviesgroep Bomen, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur (BromN).

De heer C.F.J. (Frank) Engel – 72 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Breda)

De heer Frank Engel zet zich al ruim 30 jaar in voor de Bredase samenleving. Van 1992 tot 2002 was de heer Engel penningmeester van de Gymnastiekvereniging Prins Hendrik (nu BredaGym) en waarnemend voorzitter (2002). En sinds 2001 is de heer Engel vrijwilliger bij de Stichting Bredase Singelloop waar hij onder andere de Bedrijvenloop (nu Business run) opzette. Hij was hier bestuurslid van 2001 tot 2013. Ook zette hij zich bij Curio als coach en begeleider in voor VMBO-leerlingen (2009-2014) en voor het beroepsoriëntatieproject VMBO On Stage (2014-2017). Bij het project Wonen Plus in Breda (2017-2022) heeft de heer Engel een bijdrage geleverd aan de wijkontwikkeling Kesteren/Muizenberg door het voeren van intakegesprekken en het coachen van nieuwe bewoners. Sinds 2021 is de heer Engel vrijwilliger bij de Stichting Informatiepunt Haagse Beemden.

De heer E.P. (Erik) van der Hoeven – 78 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Breda)

De heer Van der Hoeven was 12 jaar natuurdeskundige in de redactie van Sectie D van het Zandbergcollectief. Hij was betrokken bij producties zoals “Breda na 750 jaar” en “Breda Buiten”. Sinds 2000 is de heer Van der Hoeven deskundige natuur met specialiteit amfibieën en planten bij KNNV (vereniging voor veldbiologie).  Hij adviseert bij het project Green Quays in Breda (Groene kades langs de Nieuwe Mark). Bij de KNVV is hij sinds 2007 bestuurslid, voorzitter tot 2013 en sindsdien adviseur van het bestuur.  De heer Van der Hoeven werkte mee aan het boek ‘Stadsplanten Breda’ en schreef samen met de eveneens gedecoreerde Aad van Diemen het boek ‘Stad en Plant’.  

De heer C.M.T.G. (Kees) van Hooijdonk – 70 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Ulvenhout)

De heer van Hooijdonk is al decennia mantelzorger voor zijn broer. Hij was mede-initiatiefnemer voor een cliëntenraad voor Amarant in Rijsbergen en was daar voorzitter van (1995 – 2002). Hij is mede-auteur van het boek “Sint-Laurentiuskerk Ulvenhout 1904 – 2004”. Hij was vrijwilliger bij Stichting Ulvenhout Leeft (2013-2022) en voorzitter van de ondernemersvereniging Ulvenhout (2017 – 2020). Daarnaast is de heer van Hooijdonk vrijwilliger bij UVV’40 (vanaf 2020) waar hij fungeert als trainer en nieuwe coaches begeleidt. Tenslotte is hij mede-oprichter van en voorzitter van Ulvenhout on Ice (vanaf 2022).

Mevrouw A.C.M. (Lidia) van Hooijdonk - 61 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Breda)

Mevrouw van Hooijdonk is oprichter en hoofdredacteur van het kinderplatform Chatime en begon in 2005 het kindermagazine ChaTime. Het magazine vóór en door Bredase kinderen. Samen met de jeugdige reporters heeft mevrouw van Hooijdonk een website, sociale media, vlogs&blogs en een papieren magazine ontwikkeld. Ter ere van het 15-jarig bestaan van Chatime heeft mevrouw van Hooijdonk een nieuw project gelanceerd: het opzetten van een kinderwijkraad in heel Breda: MiniSters gaan samen met een wijkbeheerder de wijken in om te bekijken wat er anders of beter kan.

De heer L.F.A. (Frank) Husson – 58 jaar -  Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Ulvenhout)

De heer Husson is een van de oprichters van en penningmeester van de Dorpsraad Ulvenhout geweest (2002 – 2007) waarvoor hij in het bijzonder de belangen van de jeugd behartigde. Hij is vanaf 2003 vrijwilliger bij de Stichting Ulvenhout waar hij de jaarlijkse dorpsquiz mede-organiseert en presenteert. Voor de Stichting Katholieke Jeugdraad Ulvenhout was hij jarenlang voorzitter en regelde hij onder andere de beroemde vlooienmarkt (2005 – 2010). Hij was bestuurslid van de EHBO-vereniging Ulvenhout (2015 – 2019) en is vanaf 2007 actief bij de Stichting Ulvenhouts Carnaval, van 2009 – 2018 voorzitter.

Mevrouw E.W. (Jettie) Kegge-Rattink – 73 jaar – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (Breda)

Mevrouw Kegge-Rattink was in 2003 een van de mede-initatiefnemers van Breda Photo, van 2004 tot 2006 voorzitter en zorgde in 2005 als projectleider voor een nieuwe editie van Breda Photo. Van 2013 tot en met 2020 was ze voorzitter van de stichting Markdal (doel om o.a. de Mark vrijstromend te maken, natuur en landschap te herstellen en vernieuwen). Onder haar voorzitterschap heeft met snelheid het proces van veranderingen voortgang gekregen, waarbij ze zorgde voor maximaal draagvlak voor de plannen door zoveel mogelijk bewoners te betrekken. Van 2014 tot 2016 was mevrouw Kegge-Rattink voorzitter van het Jeugdcultuurfonds Brabant. Onder haar leiding groeide het jeugdfonds van nul naar ruim 500 bereikte kinderen die konden deelnemen aan culturele activiteiten. Bij Stichting Theaterwerkplaats Tiuri was mevrouw Kegge-Rattink vanaf 2014 secretaris van het bestuur en vanaf 2021 tot en met 2023 lid van de raad van toezicht.  Tiuri zet zich in voor inclusie van mensen met een beperking. Mevrouw Kegge-Rattink zette haar kennis in om de organisatie te helpen groeien.

De heer A.J.H. (Toine) Kleemans – 52 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Prinsenbeek)

De heer Kleemans zet zich sinds 2005 in voor BAK van Boemeldonck waar hij onder andere de zonnebloemmiddag, de Boemelquiz en andere evenementen organiseert. Ook zette hij de Facebookpagina op. Sinds 2010 zet hij zich als bestuurslid in voor Stichting Sport- en Welzijnsaccommodatie De Drie Linden en organiseert allerlei evenementen, van cabaret tot de Beekse Quiz en het Bierfestival. De heer Kleemans is 5 jaar penningmeester geweest van de ‘Stichting Op de Beek hebben we de langste’, voor de wereldrecordpoging om de langste fiets van de wereld te bouwen. Twee jaar was hij vrijwilliger voor de Heemkundekring Op de Beek voor het zilveren bestaansjubileum. Daarnaast is hij sinds 2018 organisator van Kuil in Concert bij Stichting Zwembad de Kuil in Prinsenbeek.

Mevrouw M.B. (Beelke) van Meurs Westerhuis- 80 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Prinsenbeek)

Mevrouw van Meurs is mede-oprichtster, bestuurslid (1974-1989) en vrijwilliger van de Roeivereniging Breda (dit jaar 50-jarig jubileum). Ze organiseerde wedstrijden en toertochten, sponsoracties, was lid van de toer- en instructiecommissie en maakt nog steeds onderdeel uit van de  sociëteitscommissie. Sinds 2002 is mevrouw Van Meurs-Westerhuis vrijwilliger bij Vrouwen van Nu in Prinsenbeek waar ze, naast vrijwilliger, lid is van de kascommissie.  Van 2005 tot 2014 was ze collectant en daarnaast van 2005 – 2008 organisator voor de collecte in Prinsenbeek voor de Stichting het Gehandicapte Kind.  

De heer C.W.M. (Kees) Mol – 70 jaar – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (Prinsenbeek)

De heer Mol is ruim 30 jaar vrijwilliger bij en bestuurslid van Voetbalvereniging Beek Vooruit te Prinsenbeek. Hij was o.a. mede-organisator van diverse jeugdactiviteiten, wedstrijdsecretaris en lid van diverse commissies. (vanaf 1992) Tevens was hij bestuurslid van Stichting Sponsoring Beek Vooruit. (2008 – 2011) De heer Mol vervulde als eigenaar van Trappenfabriek Vermeulen in Etten-leur diverse bestuursfuncties bij de branchevereniging NTF (Nederlandse Trappen Fabrikanten). Hij was voorzitter van 2006 – 2013 en actief in het bestuur en voor diverse commissies zoals o.a. de opleidings- en publiciteitscommissie tot 2023. Als eerste voorzitter van de vereniging heeft hij, gezamenlijk met een aantal leden, een opleiding opgezet voor de beginnende trappenmaker. Daarnaast was hij ook bestuurslid van de overkoepelende Koninklijke Metaal Unie voor West-Brabant.(2014 – 2023)

De heer H.M. (Herman) Nouwen – 76 jaar – Lid in de Orde van Oranje Nassau (Prinsenbeek)

De heer Nouwen was vrijwilliger bij het Tamboer Hoorn en Trompetterkorps Prinsenbeek (van 1994 – 2002) waar hij het onderhoud en de reparatie van muziekinstrumenten en de begeleiding tijdens repetities en optredens voor zijn rekening nam. Sinds 2000 is de heer Nouwen betrokken bij de BAK o.a. als wagenbouwer, verkeersregelaar en opbouwer van de markt voor carnaval. Daarnaast is de heer Nouwen sinds vele jaren teamleider techniek en ijsmeester bij WinterWonderBeek (vanaf 2011), draagt hij zorg voor het onderhoud, toezicht en beheer van Natuurzwembad de Kuil (vanaf 2013), was hij terrein- kleedkamerbeheerder en klusjesman bij Beek Vooruit (vanaf 2017 – 2020) en is hij vrijwilliger techniek bij Het Oranjecomité Prinsenbeek (vanaf 2019)

De heer J.H.M. (Jos) van Oijen – 67 jaar – Ridder in de Orde van Oranje Nassau (Breda)

Als rechter bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant stond de heer Van Oijen bekend vanwege zijn mediation-vaardigheden. Hij was van 2015 tot 2017 voorzitter van de Expertgroep Maatwerk en Mediation. Hij was van 2017 tot 2022 bestuurslid van de voormalige Stichting Kwaliteitsbevordering Mediation gelieerd aan de Mediatorsfederatie Nederland en is sinds 2023 voorzitter van de raad van toezicht van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Als rechter zette hij onder andere mede het zgn. Uniforme Hulpaanbod (UHA) op de kaart (dit is een samenwerking in de keten van recht en zorg rondom echtscheidingen en omgangssituaties om de schade voor kinderen zoveel en snel mogelijk te beperken).

Van 1972 tot 1994 was de heer Van Oijen vrijwilliger bij het CDA en CDJA en was medeoprichter van de jongerenafdeling van het CDA in Den Bosch. Hij was van 2002 tot 2009 voorzitter van de Stichting Bredase Revue/Breda on Stage. Van 2010 tot 2012 bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Cecilia in Princenhage. Van 2012 tot 2017 was hij vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Nieuwe Veste. De heer Van Oijen was vanaf 2013 tot 2022 voorzitter van de Stichting Bachkoor Brabant en sinds 2023 voorzitter van de Stichting Vrienden van het Bachkoor Brabant. Ook is de heer Van Oijen sinds 2017 bestuurslid van het Sint Martinusgilde in Princenhage (doel om de Sint Martinuskerk in Princenhage te restaureren en behouden)  

De heer A.C. (Aad) Ouborg – 64 jaar – Ridder in de Orde van Oranje Nassau (Breda)

De heer Ouborg (CEO van de Ouborg Group B.V.) is 40 jaar ondernemer en heeft een internationaal opererende onderneming opgebouwd. Ook is hij oprichter en voorzitter geweest van Hockey Touringteam de Grashappers met ‘oud- internationals en top hockeyers (1976 – 1989), en nog steeds als voorzitter van de Raad van Advies betrokken. Hij was bestuurder en vice-voorzitter van BH&BC Hockeyclub Breda (van 1990 – 2008) en creëerde begin jaren 2000 de Stichting Tophockey met als doel de landelijke ontwikkeling van tophockey te stimuleren. Hij was hij manager van het Nederlands elftal hockey-heren, welk team in 1998 de wereldtitel won. Daarnaast haalde hij sponsorgelden binnen of genereerde meer bekendheid voor onder andere Pleisterclowns, CliniClowns, Cure for Cancer, Fonds Slachtofferhulp, Stichting Ronnie Tober Foundation en was hij hoofdsponsor van Circus Herman Renz. Ook zette de heer Ouborg tijd, expertise en netwerk in om te helpen bij de doelstelling van SOS kinderdorpen en was hij medeoprichter en voorzitter van Princess Hoffelijkheidsprijs (1999 – 2016). Hij is medeoprichter en ambassadeur van de Stichting JRE Culibus geweest (2005 – 2017) waarbij topkoks kinderen laten zien hoe je gezond en lekker kunt eten. Ook is de heer Ouborg vanaf 2019 lid van de werkgroep Toekomstplan Ginneken.

Mevrouw P.G.M. (Ella) Snoek – 60 jaar – Lid in de Orde van Oranje Nassau (Breda)

Mevrouw Snoek was voor de Beeckse Algemene Karnavalsstichting (BAK) in totaal 12 jaar actief, waarvan 3 jaar senaatslid, 9 jaar bestuurslid en de laatste 5 jaar in de functie van voorzitter. Als bestuurslid stuurde zij mede de zestig commissies aan en was zij medeverantwoordelijk voor o.a. de kinderoptocht, de gezelligheidsfietstocht, het jeugdfeest, de karnavalskrant, de vlooienmarkt en de Grote Optocht. Daarnaast was ze bestuurslid (1986 – 1988) en vrijwilliger (van 1986 – 2000) bij Paardensportvereniging Ons Genoegen, waar ze actief was als groepsleider en begeleider van concoursen. Ook is ze vrijwilliger bij zwembad de Kuil (vanaf 2017), penningmeester (vanaf 2019) en waarnemend voorzitter (vanaf 2021) van Beek vooruit.

De heer A.F. (Ton) Stoop – 77 jaar – Lid in de Orde van Oranje Nassau (Teteringen)

De heer Stoop zet zich al ruim 40 jaar als bestuurslid/vrijwilliger bij Shotokan Karate-Do in Teteringen. Naast zijn inzet als penningmeester was hij chauffeur en is hij nog steeds clubfotograaf. Ook draagt hij zorg voor de financiële administratie en voor de ledenadministratie, heeft hij zich ingezet voor een nieuw softwarepakket en verleent hij ondersteuning bij de diverse wedstrijden en clubkampioenschappen.

Mevrouw G.A. (Greet) Schoonbeek-Betten – 76 jaar – Lid in de Orde van Oranje Nassau (Breda)

Mevrouw Schoonbeek-Betten is al ruim 40 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis, locatie de Baronie. Zij is al jarenlang groepsleider bij de telefooncirkel en verzorgt de diverse bijeenkomsten voor deelnemers. Ze is sinds 1990 voorzitter van de EHBO vereniging Ginneken Breda,  heeft van 1987 tot 2011 EHBO-cursussen gegeven en van 1987 tot 2020 herhalingslessen aan gediplomeerden. Ook is mevrouw Schoonbeek-Betten actief als vrijwilliger bij de evenementenhulpverlening. Daarnaast is zij vrijwilliger geweest bij de Carnavalsvereniging Luucskus te Breda (1978 – 2005).

De heer J. (Koos) Schoonbeek – 76 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Breda)

De heer Schoonbeek - echtgenoot van mevrouw G.A. Schoonbeek-Betten - is penningmeester van en vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging Luucskus te Breda (1978 – 2005). En van 2014 – 2020 jurylid bij de carnavalsoptocht voor de BCV. Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij De Donk en fietst hij als fietsmaatje elke week met een duofiets. (vanaf 2012). Ook is de heer Schoonbeek penningmeester van de Stichting Kind onder Dak (vanaf 2013) en secretaris (sinds 2015). De stichting ondersteunt een opvang- en begeleidingshuis voor zwerfkinderen in Dong Ha, Vietnam.

Mevrouw A.A. (Adriënne) Verboom - 73 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Breda)

Mevrouw Verboom is ruim 50 jaar vrijwilliger. In de beginjaren bij RANO Ziekenomroep Dordrecht/Zwijndrecht en Radio Theresia Ziekenomroep Raamsdonksveer/Geertruidenberg. Ruim 50 jaar is mevrouw collectant geweest voor KWF Kankerbestrijding. Van 2002 tot 2022 was ze, naast collectant, coördinator van 75 wijkhoofden voor de collecte van de KWF Kankerbestrijding in Breda. In 2019 bracht ze met de collecte Breda tot landelijke koploper. Ook zette ze zich in als vrijwilliger voor de Big Ben Club, een Nederlandse vereniging van gebruikers van RESC OS computers, voor de stichting Dierenasiel Bonaire, dierenasiel in Madeira en het Brakkenfestival Breda.

Van 2010 tot 2014 was ze lid van de selectiecommissie voor het Amphia-lintje (een lintje voor personen die iets bijzonders hebben betekend voor kankerpatiënten). Sinds 2011 zet ze zich in als vrijwilliger voor het Vogel Revalidatie Centrum Zundert en sinds 2018 voor de Stichting Konijnenopvang K’nijn en Ko in Bavel. Ze verzorgt de dieren, verblijven, begeleidt stagiaires en werft sponsoren. Ook vangt ze thuis ‘pleegkonijnen’ op.

De heer P. (Piet) Verboom – 77 jaar - Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Breda)

De heer Verboom, echtgenoot van mevrouw Verboom, zet zich ook sinds de jaren ’70 in als vrijwilliger. In de beginjaren bij RANO Ziekenomroep Dordrecht/Zwijndrecht en Radio Theresia Ziekenomroep Raamsdonksveer/Geertruidenberg.  Ook de heer Verboom zette zich ruim 50 jaar in als collectant van de KWF Kankerbestrijding. Hij ondersteunde zijn vrouw in haar rol van collectecoördinator. Van 1983 tot 1988 was de heer Verboom bestuurslid van de Big Ben Club, een Nederlandse vereniging van gebruikers van RISC OS computers. Van 1996 tot 2010 was hij penningmeester en vrijwilliger bij de West-Brabantse vogelwerkgroep in Breda. Hij droeg bij aan het verenigingsblad en ontwikkelde en beheerde de website. Sinds 2018 is hij samen met zijn vrouw vrijwilliger bij de Stichting Konijnenopvang K’nijn & Ko in Bavel. Hij verbeterde en beheert hier de website.

De heer A.G.D. (Anthony) Vermeulen – 75 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Breda)

De heer Vermeulen zet zich al 20 jaar in voor met name de medemens die wel een beetje hulp kan gebruiken. Van 2004 tot 2013 was hij senior expert bij PUM Netherlands en voerde 11 projecten uit in diverse landen. Hiermee leverde hij, met het versterken van het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden, een bijdrage aan duurzame armoedebestrijding. Van 2006 tot 2018 was de heer Vermeulen vrijwilliger bij de Dienst Geestelijke Verzorging van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Hij was brancardier en ondersteunde de zondagsdienst. Van 2016 tot 2021 zette de heer Vermeulen zich in als begeleider en ondersteuner van vluchtelingen voor het Mondiaal Centrum Breda (Maatjesproject). Hij gaf conversatielessen, hielp bij de opbouw van een leven in Nederland en stelde een kamer ter beschikking aan een Syrische jongen. Sinds 2016 is hij vrijwilliger bij de organisatie Stichting Vier het Leven. De stichting organiseert culturele activiteiten voor ouderen. Hij was locatie coördinator en is nu gastheer bij de uitjes en verzorgt telefoondiensten.  Ook is hij sinds 2023 vrijwilliger bij de Stichting Welkomsttaal in Breda.  

Mevrouw A.C.E.M. (Sylvia) Vincenten-Aarts – 56 jaar – Lid in de Orde van Oranje Nassau (Prinsenbeek)

Mevrouw Vincenten-Aarts is als vrijwilliger al meer dan 20 jaar actief bij diverse verenigingen in Prinsenbeek. Onder andere voor Vrouwen in Actie Prinsenbeek – voorheen KVO -  (vanaf 2000 bestuurslid en sinds 2006 voorzitter), als vrijwilliger van Beek Vooruit (vanaf 2002), actief voor de Dorpsraad Prinsenbeek van 2009 tot 2017, waarvan voorzitter van 2012 - 2017, lid van de ledenraad van de Rabobank Prinsenbeek (2010 – 2021), voorzitter van het domein initiatieven en subsidies met het doel om nieuwe ideeën en voorstellen uit en voor Prinsenbeek te stimuleren en waar nodig (financieel) te ondersteunen voor het Dorpsplatform Prinsenbeek (vanaf 2017). Kartrekker van het project om zwembad de Kuil open te houden (voorzitter vanaf 2013). Bestuurslid van de Stichting Oranje Comité Prinsenbeek (vanaf 2017), Verder was zij verantwoordelijk voor de evenementenborden (2009-2019)  en lid van het Sinterklaas Comité Prinsenbeek (2019 - 2021).

Mevrouw C.J.J.F. (Inge) Willemsen-de Rooij – 60 jaar – Lid in de Orde van Oranje Nassau (Breda)

Mevrouw Willemsen-de Rooij zet zich vele jaren in voor de Parochiekern Princenhage, onderdeel van de Parochie Heilige Maria Magdalena te Breda. Ze is van 1988 tot 1993 lid geweest van de communiewerkgroep, zet zich vanaf 2008 in voor de bloemschikgroep voor de Martinuskerk in Princenhage en is lid van de werkgroep Kerkhof Princenhage die zorg draagt voor het openen en sluiten van de kerkhofpoort van de begraafplaats in Princenhage. Vanaf 1993 is mevrouw Willemsen-de Rooij vrijwilliger bij de Hobbyclub Princenhage in Breda, een club voor kinderen in de basisschoolleeftijd die wekelijks een uur komen knutselen. Ook is mevrouw Willemsen- de Rooij mede-oprichter en vrijwilliger bij de carnavalsvereniging Allus Zakt te Breda (vanaf 2004) en vrijwilliger bij de Tien van ’t Aogje (vanaf 2018).

De heer J.G.N.M. (Hans) van der Zanden – 58 jaar – Lid in de Orde van Oranje Nassau (Bavel)

De heer van der Zanden is al ruim 25 jaar koster in de Parochiekerk in Bavel en sinds 1994 betrokken bij het bestuur bij de R.K. Parochie van de Heilige Familie, vanaf 2007 als bestuurslid. Hij begeleidde onder andere de fusie tussen de 3 oorspronkelijke parochies. Daarnaast is de heer van der Zanden als bestuurslid (penningmeester) actief bij de Heemkundekring Paulus van Daesdonck in Bavel (2005 – heden) en bestuurslid van de Stichting Paulus Museum. Ook is de heer van der Zanden secretaris van Stichting Kerkhof Bavel (sinds 2021) en mede-organisator van de Dorpsquiz Bavel (sinds 2012).

Uitgereikt in Breda, inwoner van Dorst, gemeente Oosterhout
De heer W. (Wouter) Schelvis- 66 jaar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau (Dorst)

De heer Schelvis is mede-oprichter (1983) en bestuurslid van de Afdeling Aangepast Sporten van de Atletiekvereniging Sprint-Breda. Al 40 jaar zet de heer Schelvis zich naast bestuurslid in als organisator en begeleider van diverse sportactiviteiten en evenementen. Op zijn initiatief zijn onder andere de NK Para-atletiek in Breda, de Kidsdag en de scholensportdag voor kinderen met en zonder beperking georganiseerd. Ook zet hij zich in voor de Special Olympics die dit jaar in Breda en Tilburg worden gehouden. In 1994 werd de Afdeling Aangepast Sporten uitgebreid met sporters met een verstandelijke beperking. Ook was de heer Schelvis nauw betrokken bij de bouw van de nieuwe atletiekaccommodatie die volledig veilig en toegankelijk is voor mensen met een beperking.