De Kragt van Leren

In De Kragt staat straks leren centraal. Dit komt terug op verschillende manieren. Talenten leren met behulp van trainers om zichzelf beter te ontwikkelen. Daarnaast leren de studenten van Curio sport en bewegen hoe ze kinderen, jongeren en senioren breed motorisch kunnen laten bewegen. Die kennis doen zij op via de docent en de professional. En de kinderen leren sporten en bewegen van de student. Dat maakt de cirkel van leren rond. Naast dat De Kragt de nieuwe plek wordt voor de mbo-opleidingen van Curio wordt het ook een leer-werkomgeving voor toekomstige sport- en beweegprofessionals en mogelijk ook beheerders en horecamedewerkers. Samen met onderwijsinstellingen zoals Curio, Sportleerbedrijf Breda en het partnerschap met Fontys Sportkunde wordt De Kragt een bruisende plek om met en van elkaar te leren.  

Leren vanuit een plek die sport ademt

Verschillende talenten komen straks samen in De Kragt. Sporttalenten, studenten, jongeren en wijkbewoners. Samen met sportprofessionals, docenten en fysiotherapeuten zorgen zij voor een bruisende plek. Dit gecombineerd met de indoor atletiekhal en de sporthal die ingericht is met de nieuwste sportvoorzieningen maakt dat het voor studenten een inspirerende locatie is. Een die sport ademt. Waar ze van professionals kunnen leren. Ofwel een waardevolle plek voor studenten om zich verder te ontwikkelen. 

Studenten zetten Breda in beweging

Voorbeelden van Bredase sportprojecten die straks ook letterlijk in De Kragt plaatsvinden zijn bijvoorbeeld ‘Fit en Vitaal’ waarbij ouderen uit de Hoge Vucht sporten bij De Kragt onder begeleiding van Curio-studenten. Of het project in samenwerking met Pluk en Thebe waarbij studenten van Curio sport en bewegen mensen met een beperking in beweging zetten. Binnen de projecten leren de studenten in praktijk hoe zij les en leiding kunnen geven aan een groep. Vanuit De Kragt zijn straks studenten actief binnen verschillende projecten, sportorganisaties, fysiotherapeuten en basisscholen. In totaal zetten bijna vijfhonderd studenten van Curio, Fontys Sportkunde, Avans Hogeschool en BUas Bredanaars in beweging.