College stuurt jaarrekening en -verslag over 2023 naar raad

Het college van B&W stuurt de jaarrekening en het jaarverslag naar de raad. De jaarrekening laat zien hoe de financiën ervoor staan. In het jaarverslag staat wat de plannen waren en of dat gedaan is binnen het budget. De jaarrekening geeft ook beeld van hoe vermogen, bezittingen en leningen van de gemeente zich afgelopen jaar hebben ontwikkeld. Het resultaat van de jaarrekening 2023 is € 9,1 miljoen.

Zo’n € 8,8 miljoen hiervan is Rijksgeld dat we in 2024 besteden aan bijvoorbeeld de energietoelage, maatschappelijke opvang, de woonopgave en volksgezondheid. Het overige deel, € 0,3 miljoen voegt de gemeente toe aan de algemene reserve. Daarnaast vloeit € 3,3 miljoen vanuit specifieke reserves terug naar de algemene reserve, zodat per saldo € 3,6 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om Breda herkenbaar, eigentijds en relevant te houden.

Carla Kranenborg - Van Eerd
Wethouder Economie en Financiën

Carla Kranenborg - Van Eerd, namens het college van B&W: ‘Met onze partners investeren we in en bouwen we aan een groen, grenzeloos en gastvrij Breda. Met bijvoorbeeld de grote gebiedsontwikkelingen, de Nieuwe Mark, de Gebiedsvisie Bavel en het nieuwe cultuurbeleid. Er zijn echter ook worstelingen. In 2023 deden (ouders van) 1000 extra kinderen een beroep op jeugdzorg. En, Breda groeit en vergrijst, de zorgvraag neemt toe en we willen onze groeiende stad onderhouden. Dat kost allemaal geld. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om Breda herkenbaar, eigentijds en relevant te houden’.

Een greep uit de activiteiten in 2023

 • Er zijn 1.167 woningen opgeleverd in Breda. Daarmee is de woningbouw op het hoogste niveau van de afgelopen jaren.
 • We stelden een huisvestingsverordening en doelgroepenverordening vast om Bredase woningen betaalbaar te houden.
 • We openden De Kragt, de indoor sporthal aan de Terheijdenseweg. Dé ontmoetingsplek voor sporters, sportprofessionals, docenten, jonge talenten en wijkbewoners
 • Breda heeft nieuw cultuurbeleid ‘Stad van creatief talent’. Dat biedt rust in het culturele veld.
 • We werkten aan het wijkplan van Heusdenhout en Tuinzigt. De Haagse Beemden heeft weer een Buurtpunt. In de Driesprong is buurthuis Toma weer de ontmoetingsplek voor de Molukse gemeenschap in de Driesprong.
 • We werkten verder aan het Havengebied, de gebiedsvisie voor het Slingerweg-gebied en ‘t Zoet.
 • We openden B’WISE Incubator en Breda Robotics heeft een nieuwe locatie aan de Slingerweg. Samen met het onderwijs maakten we een plan voor robotisering en gaming en hielden we de eerste Breda Game Week.
 • We pakten de problemen in het leerlingenvervoer aan.
 • In 2023 boden we gedurende verschillende periodes noodopvang voor vluchtelingen in Breepark.
 • Het doseersysteem gaat de drukte op de Oosterhoutseweg verminderen en het verkeer om leiden naar de A27.
 • De aangekondigde opheffing van de Intercity-Direct treinen Breda-Amsterdam en verminderde bus frequenties naar enkele wijken zijn teruggedraaid.
 • In Fellenoord, Doornbos-Linie, Haagpoort, Schorsmolen en Heuvel helpen Energiefixers en Energie Bespaar Coaches inwoners met besparen en verduurzamen.
 • Met het energiepakket ondersteunden we bewoners, ondernemers, verenigingen en wijk- en dorpscentra bij hoge energiekosten.
 • Plekken zoals het Marga Mincoplein, het Wilhelminapark en de Ruitersboslaan knapten we op en maakten we groener.
 • De eerste gereguleerde cannabis in Nederland was te koop in Tilburg en Breda. 

  De Jaarstukken staan op www.hetgeldvanbreda.nl.