Bredase Woon- en bouwagenda: versnellen woningbouw in Breda

Steeds meer mensen zoeken een woning in Breda. De gemeente wil ervoor zorgen dat de woningmarkt toegankelijk en betaalbaar blijft. Er moeten daarom zo snel mogelijk meer betaalbare woningen komen. In de nieuwe versnellingsagenda wonen, de Bredase Woon- en bouwagenda 2023-2026, staat vastgelegd hoe de gemeente hieraan gaat werken.

Woon- en bouwagenda 2023-2026

In deze bestuursperiode moeten er weer 6.000 woningen en ook nog eens 750 tijdelijke woningen bijkomen. Een hoge ambitie. En dat in een tijd waarin bouwen steeds lastiger wordt. In de Woon- en bouwagenda staan de vervolgstappen die de gemeente neemt om de woningbouwopgave te realiseren. Van de 6.000 woningen komen er 30% sociale huurwoningen, 40% woningen in het middensegment en 30% woningen in de vrije sector. Hiermee sluit de gemeente Breda aan op de Nationale Woon- en bouwagenda. Starters, alleenstaanden en tweeverdieners met een laag en modaal inkomen vallen te vaak buiten de boot bij het vinden van een woning. Het aantal inwoners groeit, en de samenstelling van huishouders verandert. Dit vraagt om meer en andere typen woningen dan Breda nu kent. Daarbij stimuleren we de ontwikkeling van andere woonvormen, zodat Bredanaars ook op andere manieren kunnen wonen.

Betaalbaar wonen moet weer de norm worden.

Arjen van Drunen
wethouder Wonen

Betaalbaar wonen weer de norm

Arjen van Drunen, wethouder Wonen: “Betaalbaar wonen moet weer de norm worden. Op dit moment zien we een hoge druk op de woningmarkt en verschillende groepen mensen zoeken een plek om te wonen. Er zijn niet genoeg woningen om aan deze vraag te voldoen. Hierdoor wordt het steeds lastiger voor jongeren om uit huis te gaan, voor gescheiden mensen om hun leven weer op te pakken of voor statushouders om een leven op te bouwen. Breda is een gastvrije stad, en moet dit ook in de toekomst blijven.” 

We hebben deze woningen hard nodig om onze ambitie te halen.

Daan Quaars
wethouder Stedelijke ontwikkeling

Prioriteiten stellen

“We bouwen in Breda aan hele gave projecten", aldus Daan Quaars, wethouder Stedelijke ontwikkeling. “We hebben deze woningen hard nodig om onze ambitie te halen. Tegelijkertijd hebben we te maken met ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Bijvoorbeeld bouwkosten en de provinciale vergunningstop voor projecten met stikstofeffecten. Met deze agenda stellen we de juiste prioriteiten, zodat we onze doelen de komende jaren kunnen realiseren. Op deze manier blijven we samen bouwen aan een nog mooier Breda!”

In de Woon- en bouwagenda staan verschillende acties om de woningbouw te versnellen. De gemeente heeft 19,5 miljoen beschikbaar om dit tot realisatie te brengen. Hiervoor wordt aan een bestedingsplan gewerkt, waarin staat hoe dit geld ingezet gaat worden. Er gaat onder andere geld naar de vier grote gebiedsprogramma’s Bavel, Gasthuisvelden, CrossMark & Centrum-Oost, tijdelijke woningen en extra capaciteit. De gemeente gaat prioriteit aanbrengen in de lopende projecten. Er wordt vooral ingezet op grote projecten met veel betaalbare woningen. Ook brengt de gemeente het beleid op orde. Onder meer met de opkoopbescherming, een nieuwe woonvisie en een actief grondbeleid. Verder wordt voor behoud en versterking van de samenwerking met marktpartijen en corporaties een samenwerkingstafel opgericht.

Download de Bredase Woon- en Bouwagenda 2023-2026