Breda, Wroclaw en Lviv ondertekenen MoU om stedenbandrelatie voor de komende 5 jaar te bekrachtigen

De (loco-)burgemeesters van Lviv, Wroclaw en Breda ondertekenden op vrijdag 26 januari 2024 Breda een Memorandum of Understanding (MoU). Deze ondertekening van de MoU is de symbolische start van een stedenbandrelatie tussen de drie steden, die historisch gezien en ook in stedelijke opbouw veel gemeen hebben. In de overeenstemming legden de drie steden hun gezamenlijke voornemens voor die stedenbandrelatie voor de komende 5 jaar vast. Ondanks het feit dat de MoU nu pas officieel ondertekend wordt, vindt er al sinds de uitbraak van de oorlog ondersteuning aan Lviv plaats.

Burgemeester Paul Depla over het ondertekenen van de MoU: “De stedenband tussen Wroclaw en Breda wordt door het tekenen van dit Memorandum van Overeenstemming  verbreed met Lviv. Naast het feit dat we vanuit Breda samenwerkingen in Europa willen aangaan om te leren en te innoveren, wordt sinds de oorlog in de Oekraïne des te meer duidelijk hoe belangrijk die verbinding en het wederzijds begrip zijn met de landen waarmee we een continent, maar ook een politiek gedachtegoed delen. Voor de korte termijn is onze band met Lviv dan ook gericht op hulp en ondersteuning op de gevolgen die de oorlog heeft voor de stad. Over de lange termijn gaan we nog met elkaar in gesprek.” 

Oorlog in Oekraïne blijft voortduren

De eerste afspraak voor de ondertekening van de MoU stond al in november 2022 gepland, maar door de onstuimigheid van de oorlog in Oekraïne moest dit moment steeds worden uitgesteld. Ook nu is het voor Andriy Sadovyy burgemeester van Lviv, alleen mogelijk om online te tekenen. Door recente aanvallen kan hij Lviv momenteel niet verlaten. Wethouder Boaz Adank reisde in 2022 af naar Polen en sprak daar ook over de samenwerking tussen de drie steden. Er werden daar afspraken gemaakt over de praktische samenwerking tussen de steden als voorloper op de ondertekening van de MoU. Die bestaat nu voornamelijk uit hulp en ondersteuning aan Lviv. Zo werden er aggregaten en hulpgoederen naar het gebied gestuurd, vangt Breda ruim 800 Oekraïense vluchtelingen op en kwam er een Oekraïense school. Ook is er de komende weken een kunsttentoonstelling van Lviv Art Agency in het Stedelijk Museum Breda, die eindigt met een veiling van de stukken. Burgemeester van Lviv, Andriy Sadovyy geeft aan dat hoop houden heel belangrijk is: “Never give up.”

De relatie tussen de drie steden

Door de oorlog in de Oekraïne is Breda via de stedenband met Wroclaw in contact gekomen met de Oekraïense stad Lviv. Wroclaw is namelijk al onlosmakelijk verbonden met de Oekraïense stad Lviv en vangt ook op indrukwekkende wijze ruim 150.000 Oekraïense vluchtelingen op sinds de oorlog. Deze immense opvang van vluchtelingen in Wroclaw ontstond uit de banden die zijn voortgekomen bij de opvang van vluchtelingen door de annexatie van de Krim, waarna in Wroclaw een grote Oekraïense gemeenschap is ontstaan. 

De stedenband van Breda met Wroclaw is sterk, mede vanwege de historische band die Breda heeft met Polen, bevrijder van de stad in de Tweede Wereldoorlog. De verbinding tussen Lviv en Breda is ook in die lijn door te trekken: Generaal Maczek is namelijk afkomstig uit Lviv, dat destijds nog een Poolse stad was. 

Burgemeester van Wroclaw, Jacek Sutryk: "Wrocław wordt de stad van de 100 bruggen genoemd. Mijn voortdurende wens als burgemeester, vanaf het begin van mijn ambtstermijn, was dat de stad een stad zou blijven die bruggen slaat tussen andere steden. Zo kijk ik naar de samenwerking tussen Lviv en Breda, waar we al jaren heel praktisch mee samenwerken. Ik ben blij dat deze MoU nu wordt ondertekend, in een moeilijke tijd voor Lviv en Oekraïne, vanwege de Russische agressie. Het is een van de sprankjes hoop en een kans om projecten voort te zetten die de bewoners hard nodig hebben".

Breda en internationalisering

Het aangaan van deze internationale verbintenis met Lviv past binnen de ‘Strategie Internationalisering’ van gemeente Breda. Daarin wordt het belang van het hebben van stedenbanden en het benutten van mogelijkheden voor internationale samenwerking onderschreven. Ook is in het Bestuursakkoord 2022-2026 te lezen dat de internationale focus voor Breda in Europa ligt. Leren en innoveren zijn daarbij de uitgangspunten.

Voornemens in het MoU

In het Memorandum of Understanding spreken de steden naar elkaar uit dat er op korte termijn vooral wordt ingezet op de ondersteuning van Lviv bij directe nood, het opvangen van vluchtelingen en faciliteren van terugkeerprogramma’s voor Oekraïense vluchtelingen en het gezamenlijk organiseren van een technologieforum.

In het lange termijn perspectief is het voornemen om een gezamenlijk EU-project voor stedelijke ontwikkeling en een herstelplan op te starten, studenten en docenten uit te wisselen, samen te werken op het gebied van cultuur, economie en handel en tenslotte op het gebied van duurzaamheidsontwikkeling en milieubescherming.

Ondertekening Memorandum of Understanding