Breda wil graag een EnergieCampus

Het Bredase college heeft de ambitie om een energieschool op te zetten. Het doel hiervan is om leerlingen op te leiden en bij te scholen voor een sector waar de komende jaren veel banen in komen, namelijk de energiesector. Het initiatief voor de EnergieCampus sluit mooi aan op deze ambitie. De EnergieCampus wordt een fysieke locatie voor praktijkonderwijs en komt op de Biesdonkweg, op de locatie van de BouwSchool Breda. Het is nog niet duidelijk hoeveel budget er daadwerkelijk beschikbaar komt.  

Het initiatief van de EnergieCampus sluit mooi aan bij deze ambitie van het Bredase college.

Wethouder Peter Bakker (Energie)

Wethouder Peter Bakker (Energie): “De energiesector heeft te maken met een tekort aan medewerkers. We willen voorkomen dat de energietransitie daardoor vertraging oploopt. Het initiatief van de EnergieCampus sluit mooi aan bij deze ambitie van het Bredase college. Door het aanbod aan verschillende relevante opleidingen kunnen we zorgen voor meer personeel in de energiesector. Zo helpen we onze inwoners en bedrijven bij de stappen die zij zetten in de energietransitie. En kunnen we bijdragen aan ‘de grote verbouwing’ van het elektriciteitsnet in de komende jaren.”  

Initiatief voor de EnergieCampus

De BouwSchool gaat samen met projectpartners IW Zuid & Midden en Wij Techniek de EnergieCampus Breda oprichten. Dit zijn partijen zonder winstoogmerk. De EnergieCampus richt zich erop om mensen zonder werk naar werk, van werk naar werk en van opleiding naar werk te begeleiden in de energiesector. Het initiatief van Stichting BouwSchool sluit aan op bestaande onderwijsprogramma’s en wil dit versterken door samenwerking met de branche.  

De EnergieCampus is een mooi initiatief waarmee we onze arbeidsmarkt klaarmaken voor de uitdagingen die er vanuit de energietransitie op ons af komen.

Wethouder Carla Kranenborg-van Eerd (Arbeidsmarkt)

Wethouder Carla Kranenborg-van Eerd (Arbeidsmarkt): De EnergieCampus is een mooi initiatief waarmee we onze arbeidsmarkt klaarmaken voor de uitdagingen die er vanuit de energietransitie op ons af komen. Nu en in de toekomst. Er liggen zoveel mooie kansen om hiermee aan de slag te gaan. We hebben alle talenten heel hard nodig. Fantastisch hoe bedrijfsleven en onderwijs samen hierin hun verantwoordelijkheid nemen.”  

Verbeter Breda

Door mensen uit (kwetsbare) wijken te werven en op te leiden bij de EnergieCampus Breda draagt dit bij aan een leefbaar inkomen voor deze inwoners van Breda. Tegelijkertijd verrichten zij de noodzakelijke werkzaamheden om de energielasten omlaag te brengen. Dit zijn belangrijke doelstellingen van Verbeter Breda die ook zijn opgenomen in het Pact van Breda deel 3, namelijk bouwsteen leefbaar inkomen.

Planning en financiën

Het Bredase college heeft uitgesproken financieel te willen bijdragen aan de EnergieCampus. Daarnaast hebben de Stichting BouwSchool en IW Zuid & Midden het project ingediend bij het Just Transition Fund van de Europese Unie. Pas als zeker is hoeveel budget er daadwerkelijk beschikbaar komt, wordt gestart met het project. Naar verwachting is dit nog voor de zomer.