Breda voert de ja-ja sticker in

Als het aan de gemeente Breda ligt, dan krijgen Bredanaars vanaf 1 januari 2025 alleen nog maar reclamedrukwerk in de brievenbus als ze hebben aangegeven dit graag te willen. Dit kan door een ‘ja-ja-sticker’ op de brievenbus te plakken. De gemeenteraad beslist binnenkort over dit voorstel.

Ja-ja sticker

Op dit moment krijgt iedere Bredanaar ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus, tenzij ze hebben aangegeven dit niet op prijs te stellen. Dit kan door een sticker met ‘nee-ja’ of ‘nee-nee’ op je brievenbus te plakken. Inwoners van Breda kunnen deze sticker ophalen bij de gemeente. Het voorstel van de gemeente Breda is om dat vanaf volgend jaar om te draaien: in principe krijgt niemand meer ongeadresseerd reclamedrukwerk, tenzij er een ja-ja sticker op de brievenbus zit. Voor mensen die er prijs op stellen om reclamedrukwerk te blijven ontvangen, is het dus van belang om de sticker op te halen bij de gemeente en op de brievenbus te plakken.
 

In andere gemeenten zien we dat dit zorgt voor minder papierverspilling en minder afval.

Wethouder Peter Bakker (duurzaamheid en afval)

Wethouder Peter Bakker (duurzaamheid en afval): “Door de ja-ja sticker in te voeren, gaan we ongewenste verspreiding van ongeadresseerde reclamefolders tegen. In andere gemeenten zien we dat dit zorgt voor minder papierverspilling en minder afval. Bredanaars kunnen nog steeds zelf kiezen of ze wel of geen reclamefolders willen ontvangen, maar de milieuvriendelijkste keuze wordt vanaf volgend jaar de standaard. Een mooie ontwikkeling!”

Vervolg

De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel van de gemeente Breda. Mocht de invoering van de ja-ja sticker inderdaad doorgaan, dan worden inwoners, ondernemers, verspreiders van reclamedrukwerk en verspreiders van huis-aan-huisbladen tegen de tijd van invoering geïnformeerd door de gemeente. Huis-aan-huisbladen mogen overigens nog steeds worden verspreid, mits ze voor 30% uit redactionele inhoud bestaan. De gemeente zorgt ervoor dat de nieuwe richtlijnen voor iedereen duidelijk zijn.