Breda verbindt natuurgebieden met elkaar

De landgoederenzone Haagse Beemden gaat er anders uitzien. Het Natuurnetwerk Brabant wordt hierdoor uitgebreid met 54 hectare. In het nieuwe ontwerp is een goede balans tussen natuurontwikkeling, recreatie, historie en cultuur. De gemeente Breda heeft hier subsidie voor ontvangen. 

Natuurnetwerk Brabant

Het Natuurnetwerk Brabant is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden, die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen de natuurgebieden. Dit is goed voor de biodiversiteit. Door de landgoederenzone Haagse Beemden anders in te richten, verbindt de gemeente Breda dus meer hectares natuur aan  elkaar. Hiervoor heeft de gemeente subsidie ontvangen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. 

Dit sluit aan bij de ambitie om een Stad in een Park te worden. Bovendien merken we dat sommige natuurgebieden in Breda veel drukker zijn dan anderen. Dat is zonde, want de omgeving van Breda heeft zoveel te bieden! Door wandelpaden aan te leggen in dit gebied, spreiden we de drukte beter. Zo kunnen meer mensen genieten van een rustige wandeling in dit prachtige natuurgebied.

Wethouder Peter Bakker (natuurontwikkeling)

Wandelpaden en bijenroute

In de plannen staat onder andere dat er een wandelpad komt dat parallel loopt aan het Wilderpad. Daarnaast komt er een wandelpad aan de zuidkant. Om ervoor te zorgen dat de wandelpaden alleen worden gebruikt door wandelaars, plaatst de gemeente hekjes. Brommers en fietsers kunnen er zo niet op. Bovendien worden er geen bankjes en prullenbakken geplaatst, om te voorkomen dat deze plekken als hangplekken worden gebruikt. 

Basisschool de Werft heeft een plan gemaakt om het schoolplein groener te maken. Er komt een verbinding, waardoor leerlingen rechtstreeks de landgoederenzone in kunnen. Ook komt er een bijenroute. Deze wandeling is bedoeld om mensen meer te leren over het belang van bijen. 

Vervolg

Nu het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp heeft vastgesteld, kan de gemeente door met de rest van de procedures. Denk hierbij aan het aanvragen van een vergunning, omdat de landgoederenzone beschermd erfgoed is. Daarnaast moet het bestemmingsplan vastgesteld worden door de gemeenteraad.