Breda ontvangt certificaat voor terugdringen CO2

Gemeente Breda ontving het certificaat Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. Het brengt het elektriciteitsverbruik van de maatschappelijke gebouwen, de openbare verlichting, brandstofverbruik van de voertuigen en de zakelijke kilometers van de gemeente in kaart.

'Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van dit college. Als we Bredase inwoners en bedrijven willen aanzetten tot verduurzaming hoort daar natuurlijk ook het goede voorbeeld van onszelf bij.

Wethouder Boaz Adank

Wethouder Boaz Adank: 'Ieder jaar bepaalt de gemeentelijke organisatie hoe de zogeheten CO2-voetafdruk nog verder verlaagd kan worden. Deze manier van werken met de CO2-prestatieladder zorgt ervoor dat we weten aan welke knoppen we moeten draaien en niet meer handelen op onderbuikgevoel. Met het behalen van dit certificaat tonen we aan dat we als ambtelijke organisatie bewust bezig zijn met verduurzaming, circulariteit en minder verspilling. Zo hopen we anderen te inspireren. Want uiteindelijk staan we met elkaar voor een grote energieopgave.'

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een manier van werken die organisaties helpt om minder CO2 vrij te laten komen. Gemeente Breda berekent elk half jaar opnieuw hoeveel CO2 we uitstoten en stelt doelen.  Jaarlijks wordt de organisatie ge-audit op de maatregelen die genomen zijn en de behaalde C02 reductie. Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrij komt. De gemeente wil in 2025 12% CO2 reductie behalen op de eigen uitstoot ten opzichte van 2019, in 2044 willen we een CO2-neutrale organisatie zijn. Om dat te behalen worden verschillende maatregelen genomen. Zo wordt er gezorgd dat het elektra- en gasverbruik van de eigen gebouwen omlaag gaat en wordt er waar mogelijk gekozen voor hernieuwbare bronnen van Nederlandse bodem. En als het wagenpark aan vervanging toe is, wordt er gekozen voor duurzamere varianten.

De genomen maatregelen

Het grootste deel van de footprint van de organisatie wordt veroorzaakt door het elektraverbruik (62%). Mede doordat dit nog niet volledig uit hernieuwbare bronnen van Nederlandse bodem afkomstig is heeft het een grote impact op de footprint. Daarnaast hebben het brandstof- (21%) en gasverbruik (15%), voor het verwarmen van gebouwen en het gebruik van wagens en andere materialen, een grote impact. Door maatregelen te nemen in ons vastgoed zoals de aanleg van zonnepanelen, slimme meters en andere maatregelen uit de Erkende Maatregellijsten wordt in 2025 een reductie van 1% behaald (t.o.v. 2019). Met het toepassen van LED verlichting bij vervangen van de reguliere openbare verlichting behalen we een reductie van 15% in 2025 (t.o.v. 2019). En de inkoop van schonere wagens bij vervanging levert een reductie van 4% op in 2025 (t.o.v. 2019).