Breda helpt ook deze winter bij hoge energiekosten

In 2023 stelde het college van burgemeester en wethouders het energiepakket vast. Dit energiepakket geeft ondersteuning aan bewoners, ondernemers, verenigingen en wijk- en dorpscentra bij te hoge energiekosten. Het energiepakket zou lopen tot 31 december 2023, maar wordt nu verlengd tot in ieder geval 31 maart 2024. De gemeenteraad moet hier nog wel mee instemmen. De maatregelen in het energiepakket richten zich op noodhulp én structurele oplossingen.

We willen zoveel mogelijk Bredanaars helpen met besparen en verduurzamen. Als dat niet toereikend is, kunnen sommigen met het energiepakket extra hulp krijgen.

Wethouder Peter Bakker (Energie)

Hulp bij energiekosten

Op de website van de gemeente kunnen inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen en wijk- en dorpscentra meer informatie vinden. Zo kunnen inwoners bij het meldpunt terecht voor meer informatie en tips over energie besparen, vragen over de energierekening en kunnen ze een aanvraag doen voor energiehulp aan huis. Ondernemers kunnen energieadvies krijgen en informatie over overbruggingsregelingen, een isolatiefonds en een noodfonds. Voor instellingen en verenigingen is er meer informatie te vinden over een subsidie en overbruggingsregelingen. Er is ook een subsidie van € 1.000, voor ondernemers en culturele verenigingen. Deze subsidie is bedoeld om energiebesparende maatregelen van te betalen.

Als de gemeenteraad instemt met het besluit, dan wordt het energiepakket verlengd tot 31 maart 2024. De energiebesparende maatregelen hoeven niet voor die tijd al uitgevoerd te worden. Daar is tot eind 2024 de tijd voor.

Gratis coach aan huis

De gemeente heeft 10 Energie Bespaar Coaches aangesteld om inwoners te helpen met energie besparen. De Energie Bespaar Coaches komen bij Bredanaars langs en brengen de bespaarkansen voor de woning in kaart. Naast advies biedt de coach ook een pakket aan met middelen om energie te besparen. Denk hierbij aan tochtstrips, ledlampen of radiatorfolie. Inwoners hoeven hier zelf niet voor te betalen.

Binnenkort gaat er ook een (elektrische) Energie Bespaar Bus op pad, die in aandachtswijken huis-aan-huis langskomt voor het aanbrengen van gratis kleine energiebesparende maatregelen.