Breda blij met Rijksimpuls voor 600 woningen CrossMark

De aanvraag van Breda voor de versnelde bouw van ruim 600 woningen in ‘de Strip’, CrossMark Breda is door het Rijk gehonoreerd. Vanmorgen maakte minister Ollongren van BZK bekend dat Breda kan rekenen op een bijdrage van 10 miljoen Euro. De gemeente investeert eenzelfde bedrag. Deze impuls betekent dat de investering die de gemeente gaat bijdragen aan het gebied nu mogelijk wordt. En zo kunnen er in Breda meer betaalbare woningen worden gebouwd om het woningtekort te verminderen en de economie een impuls te geven. Met CrossMark wordt een uniek woonmilieu aan de regio toegevoegd.

Breda en onze regiopartners zijn blij met de toegekende 10 miljoen Euro voor CrossMark en dankt daarvoor ook de minister. Een fantastische injectie voor de stedelijke ontwikkeling van de regio Breda. Ook voor onze centrumrol in de regio is dit goed nieuws. Dit is een hele goede stap in opmaat naar een volgende aanvraag, waar we samen met de regio naartoe zullen werken.

Wethouder Paul de Beer
Wethouder Stedelijke ontwikkeling

De € 10 miljoen van het Rijk levert een belangrijke bijdrage aan de opgave voor de verstedelijking in de regio Breda-Tilburg. Samen met de regiopartners werkt Breda aan een Regionale Investeringsagenda (RIA) om die opgave concreter in te vullen. Nu kan een flinke stap worden gezet richting het uitvoeren van de 1e fase van het Havenkwartier en die gezamenlijke opgave.

Dit sluit naadloos aan op de bestuurlijke ambitie ‘Fantastisch wonen voor iedereen’ uit het coalitieakkoord Lef en Liefde om 6.000 woningen te realiseren tot en met 2022. Tegelijk pakt Breda met deze gebiedsontwikkeling ook verschillende sociaal-economische uitdagingen in Breda-Noord aan. Dit gebied is onderdeel van onze stedelijke vernieuwingsaanpak met het Rijk. Bewoners in de in de omliggende buurten zullen volop mee profiteren van deze vernieuwing en groei van Breda.

Inzet rijksimpuls

De rijkbijdrage is vooral bestemd voor het ontwikkelen van een duurzame, groene openbare ruimte in de Strip, tussen de Speelhuislaan en de Belcrumhaven. Denk bij die hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte aan het maken van een goede ontsluiting en aansluiting op de omgeving (ook naar de binnenstad en het station), routes voor fietsers en wandelaars, verkeersroutes, parkeervoorzieningen, groene aankleding en speel- en ontmoetingsplekken. Ook wordt aandacht gegeven aan de Belcrumhaven met voorzieningen voor het aanleggen van boten en het realiseren van een promenade langs het water en een definitieve brug.

De Strip is het 1e deel van het Havenkwartier, binnen de gebiedsontwikkeling van de Bredase spoorzone CrossMark. Dit gebied wordt gerealiseerd in samenwerking met Amvest, woningbouwcorporatie Alwel en bouwbedrijf Winters. De impuls van het rijk werkt als een vliegwiel in de samenwerkingsconstructie voor het ontwikkelen van de Strip.