Bibliotheek Hoge Vucht weer stap dichterbij

Locatie is bekend en inwoners kunnen meedenken over verdere invulling

Het afgelopen jaar is door de vrijwilligers en professionals uit de Hoge Vucht gezocht naar een passende locatie voor de nieuwe bibliotheek in de wijk. De kerkzaal van de Franciscuskerk aan het Belgiëplein kwam als beste plek naar voren. De gemeente sluit daarom een huurovereenkomst met de parochie af voor de periode van 5,5 jaar, met de mogelijkheid deze daarna nog te verlengen. De komst van de nieuwe bibliotheek in de Hoge Vucht is hiermee weer een stap dichterbij. 

Na meer dan 10 jaar krijgt de Hoge Vucht eindelijk weer een bibliotheek.

Wethouder Arjen van Drunen (kansengelijkheid)

Arjen van Drunen, wethouder (kansengelijkheid) is blij met deze stap: “Na meer dan 10 jaar krijgt de Hoge Vucht eindelijk weer een bibliotheek. Ik kan daarom ook niet wachten tot de verbouwing achter de rug is en inwoners terecht kunnen in de nieuwe huiskamer van de wijk. Het moet een plek worden waar mensen voor meer terecht kunnen dan alleen het lenen van boeken. Een plek waar iedereen welkom is en waar ontmoeten, leren en taal centraal staan. Iedereen uit de wijk kan hier de komende periode over meedenken. Ik hoop dat veel mensen dit ook zullen doen zodat het echt een plek van de wijk zelf wordt.” 

Voor en door de inwoners uit de Hoge Vucht

De eerste plannen voor de bibliotheek kwamen tot stand door een groep inwoners, Urban Living Lab, Verbeter Breda en andere partners uit de wijk. Ook nu worden inwoners, jong en oud, uit de wijk weer uitgenodigd mee te denken over de invulling van de bieb. Meer informatie hierover volgt binnenkort onder andere via de kanalen van de wijkraad. Op zaterdag 23 maart wordt de eerste activiteit georganiseerd. Ook hiervoor wordt de wijk nog uitgenodigd. 

Vervolg

Na besluitvorming over het beschikbare budget door de raad wordt door de gemeente de huurovereenkomst met de parochie getekend. Vanaf 1 maart 2024 is de gemeente dan officieel huurder. Dan kan ook de omgevingsvergunning aangevraagd worden die nodig is voor de aanpassingen aan de kerkzaal, zoals bijvoorbeeld een eigen ingang. Ondertussen voert de gemeente gesprekken met inwoners uit de wijk om te komen tot een mooie invulling van de bibliotheek. Daarna kan de kerkzaal ingericht worden als plek voor ontmoeting en ontwikkeling. Het wordt een huiskamer van de wijk. Het streven is de nieuwe bibliotheek na de zomer te openen.

Werken aan een blijvend beter Breda

Een nieuwe bibliotheek in de Hoge Vucht is een van de projecten uit het programma Verbeter Breda. Met het programma Verbeter Breda wordt gewerkt aan gelijke kansen, waar je ook opgroeit in Breda. Dat willen we binnen één generatie voor elkaar krijgen. In 2040 moet je als Bredanaar genoeg kansen kunnen pakken om zelf je leven waardevol in te richten. Wonen, school en inkomen staan daarbij centraal. En dat doen we sámen. Inwoners, scholen, bedrijven, politie, woningcorporaties, zorg- en welzijn, gemeente en het Rijk werken zo aan een blijvend beter Breda!