88 bomen voor Prinsenbeek

Prinsenbeek is straks  88 bomen rijker. De gemeente Breda is in het dorp op diverse plekken aan het werk in de openbare ruimte. Dat betekent soms ook dat er bomen verdwijnen. Om dit te compenseren én om een stevige groene impuls te geven worden door heel Prinsenbeek nieuwe bomen geplant.

Op deze pagina staat het overzicht met de plekken waar de nieuwe bomen komen. Door de extra bomen wordt de omgeving mooier en groener, wordt hittestress tegengegaan en verbetert de biodiversiteit. Diversiteit is er ook in het soort bomen dat geplant wordt. Het gaat hierbij om verschillende inheemse soorten zoals de els, berk en veldesdoorn en bomen met een grote sierwaarde zoals de tulpenboom en Japanse Sierkers. 

Stratenoverzicht nieuwe bomen

 • Berkenlaan
 • Liniewal
 • Dries
 • Rakehof
 • Merlijnshof
 • Zonnedauw
 • Boschakker
 • Vroente
 • Heiveld
 • Heisprong
 • Kriekenveld
 • Klaverveld
 • Plantsoen
 • Parklaan
 • Tournooiveld
 • Hertenhoek
 • Brouwersbos
 • Westerkim
 • Den Elst
 • Begijnenakker
 • Liesbosdreef
 • Valveeken
 • Prinsenboschlaan
 • Schipperenweike
 • Schotenhof
 • Westrikse Binnenweg
Prinsenbeek kaartje 88 bomen
Locaties nieuwe bomen