120 nieuwe appartementen aan Hooilaan in Breda

Er komen 120 nieuwe appartementen aan de Hooilaan 1 in Breda. De gemeenteraad is akkoord met het aanpassen van het bestemmingsplan ‘Linie-Doornbos, Hooilaan 1’, waar nu een gedateerd en leegstaand kantoorpand staat.  

De initiatiefnemer wil het pand slopen en hier appartementen bouwen. Van de 120 appartementen is 30% sociale koop laag, 20% sociale koop middelduur, 20% sociale koop hoog en 30% vrije sectorwoningen. Het nieuwe woongebouw krijgt een hoogte van maximaal 57 meter.

Woningen voor ouderen en starters 

Uit het gebiedsprofiel dat de gemeente opstelde voor de wijk Doornbos – Linie blijkt dat daar vooral behoefte is aan appartementen. Zo kunnen oudere bewoners doorstromen uit hun eengezinswoningen in de wijk en ruimte vrijmaken voor gezinnen met kinderen. Daarnaast biedt het kansen voor starters op de woningmarkt.

Het project bevordert de doorstroming in de wijk: starters kunnen hun eerste stappen op de woningmarkt zetten, oudere bewoners kunnen in de wijk blijven wonen en in hun groteren huizen kunnen gezinnen met kinderen een plek in de wijk krijgen. Voor iedereen een win-win dus!

Wethouder Eddie Forster (stedelijke ontwikkeling)

Wethouder Eddie Forster (stedelijke ontwikkeling) hierover: “ Dit is goed nieuws, want we kunnen nu op de plek van een oud en leeg gebouw 120 woningen realiseren. In een gebouw dat qua hoogte prima past op deze locatie. We hebben de afgelopen jaren de belofte gedaan meer betaalbare koopwoningen te bouwen. Dit project lost deze belofte perfect in met 70% sociale koopwoningen. Dat is best revolutionair te noemen en mag een voorbeeld zijn voor andere nieuwe ontwikkelingen in de stad! De mix van sociale koop- en vrije sectorwoningen draagt bij aan de sociale verbinding en een verbetering van de leefbaarheid in Doornbos-Linie. Het project bevordert de doorstroming in de wijk:  starters kunnen hun eerste stappen op de woningmarkt zetten, oudere bewoners kunnen in de wijk blijven wonen en in hun groteren huizen kunnen gezinnen met kinderen een plek in de wijk krijgen. Voor iedereen een win-win dus!”