Michel Verschuren (SP Breda)

Functie: raadslid
Fractie: SP Breda

Nevenfuncties

  • docent geschiedenis 2College Jozefmavo (bezoldigd)
  • sectorconsulent Algemene Onderwijsbond (bezoldigd)
  • examinator staatsexamens (bezoldigd)
  • lid Algemene Vergadering Algemene Onderwijsbond (onbezoldigd)
  • lid Sectorraad Voortgezet Onderwijs (onbezoldigd)