Koninklijke onderscheiding aanvragen

U wilt iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding. Iemand die zich inzet of recent heeft ingezet voor de samenleving door bijvoorbeeld jarenlang vrijwilligerswerk te verrichten.

Wanneer indienen

  • Een voorstel voor de Lintjesregen (de laatste werkdag voor Koningsdag) dient u vóór 15 juli in het voorafgaande jaar in.
  • Een voorstel voor een tussentijdse uitreiking, bijvoorbeeld bij een jubileum of een afscheid, moet tenminste 5 maanden voor de eventuele uitreiking bij de gemeente binnen zijn.
  • Neem vooraf contact op met de gemeente over de haalbaarheid van uw voorstel.
  • Is de kandidaat die u wilt voordragen (zeer) ernstig ziek, dan kunt u de gemeente om een spoedprocedure vragen.

Hoe werkt het

  • U dient een aanvraag (voorstel) in bij de gemeente waar de kandidaat woont. U gebruikt hiervoor het voorstelformulier.
  • De burgemeester toetst de aanvraag en brengt advies uit aan de Commissaris van de Koning.
  • De Commissaris van de Koning geeft vervolgens ook een advies en stuurt dit aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.
  • De Kanselarij der Nederlandse Orden geeft een zwaarwegend advies aan de minister die het aangaat.
  • Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

Voorstelformulier Koninklijke onderscheiding

Uw Reactie
Uw Reactie