Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Inschrijven in de Registratie niet-ingezetenen

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Woont u in het buitenland en heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig voor zaken die u met de Nederlandse overheid regelt? Dan kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene. Maak hiervoor een afspraak. U krijgt dan een BSN. En uw gegevens worden opgenomen in de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Meenemen

U neemt mee

Kind jonger dan 16 jaar

Schrijft u een kind jonger dan 16 jaar in dan neemt u naast eerder genoemde documenten ook mee:

  • Een geldig paspoort of identiteitskaart van het kind en van de ouder/gezaghouder die bij de inschrijving aanwezig is.
  • Een officieel document van het kind waar u als ouder in vermeld staat, bijvoorbeeld internationale geboorteakte of uittreksel gezagsregister.
    - Het document in de Nederlandse-, Engelse-, Franse- of Duitse taal of vertaald naar het Nederlands door een beëdigd tolk/vertaler.
    - Het document moet (afhankelijk van het land van afgifte) voldoen aan de legalisatievoorschriften.
    - Het document mag niet ouder zijn dan 3 jaar.

Alle personen die u wilt inschrijven moeten persoonlijk aanwezig zijn, ook kinderen.

Afspraak voor iemand anders

Maakt u een afspraak voor iemand anders, dan geeft u die persoon mee:

  • de bevestigingsmail
  • de naam en de geboortedatum die u heeft ingevoerd bij het maken van de afspraak

Spreekt u geen Nederlands, Engels of Duits, dan is het belangrijk dat u een tolk meeneemt.

If you don’t speak Dutch, English or German, please bring someone who can translate for you.

Wat u moet weten

Bewijs van inschrijving met BSN
U krijgt bij inschrijving een bewijs van inschrijving mee met vermelding van uw BSN.

Wijzigen van uw gegevens in de RNI
Wilt u uw adres in het buitenland wijzigen? Of krijgt u een foutmelding bij de aanvraag van een DigiD omdat gegevens niet kloppen? Dan geeft u de wijzigingen door aan de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

De rijksoverheid geeft meer informatie over de Registratie niet-ingezetenen.

Uw Reactie
Uw Reactie