Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Inburgeren

Als u na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning heeft gekregen, dan moet u uw inburgering regelen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het regelen en betalen doet u zelf.

Participatieverklaring

U staat ingeschreven bij de Gemeente Breda en u moest beginnen met inburgeren op of na 1 oktober 2017?

  • DUO stuurt u een brief over de inburgeringsplicht en de participatieverklaring.
  • Daarna krijgt u van de gemeente een brief met informatie over wat u moet doen voor de participatieverklaring.

Meer informatie vindt u op de website Inburgeren in Nederland.