Inburgeren

Als u tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022 een verblijfsvergunning heeft gekregen, dan moet u uw inburgering regelen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het regelen en betalen doet u zelf.

Heeft u uw verblijfsvergunning na 1 januari 2022 gekregen dan neemt de gemeente contact met u op om uw inburgeringstraject samen met u te maken.

Participatieverklaring

U staat ingeschreven bij de Gemeente Breda en u moest beginnen met inburgeren tussen 1 oktober 2017 en 1 januari 2022?

  • DUO stuurt u een brief over de inburgeringsplicht en de participatieverklaring.
  • Daarna krijgt u van de gemeente een brief met informatie over wat u moet doen voor de participatieverklaring.

U staat ingeschreven bij de gemeente vanaf 1 januari 2022?

  • Uw participatieverklaringstraject wordt opgenomen in uw inburgeringstraject. De regisseur van de gemeente kijkt samen met u wanneer u dit traject kan volgen binnen uw inburgering.

Meer informatie vindt u op de website Inburgeren in Nederland.

Inburgering statushouders