In het buitenland tijdens de verkiezing

Bent u op woensdag 22 november 2023 tijdens de verkiezing van de Tweede Kamer in het buitenland? Bijvoorbeeld als u er woont of voor werk, studie of vakantie?

Als u in het buitenland woont

Als u in het buitenland woont en in het buitenland staat ingeschreven, kunt u zich bij de gemeente Den Haag registreren om te stemmen vanuit het buitenland.

Tijdelijk in het buitenland

Bent u op woensdag 22 november 2023  tijdelijk in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen of stemmen per brief.

Iemand anders voor u laten stemmen (schriftelijke volmacht)

Bij het stemmen via een volmacht laat u iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Dat heet machtigen. Die persoon in Nederland moet zelf ook gaan stemmen. U kunt vanaf half oktober een schriftelijke volmacht aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Per brief stemmen

U kunt ook per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij de gemeente Den Haag. U moet wel een buitenlands postadres hebben waar uw briefstembewijs naartoe gestuurd kan worden.