Documenten en achtergrondinformatie

De Transitievisie Warmte (TVW) beschrijft globaal de mogelijke overgang van aardgas naar andere, schone warmtebronnen. We gaan stoppen met aardgas.. Gemeente Breda wil in 2044 al helemaal CO2-neutraal zijn en duurzaam verwarmen. In de TVW staat ook waarover afspraken nodig zijn tussen gemeenten, provincies en rijk zodat de juiste stappen worden gezet.

Regionale Energiestrategie (RES)

Nederland wil steeds meer duurzame energie opwekken. Dit gebeurt vooral op zee, maar ook op land. Dat heeft gevolgen voor het landschap en de woonomgeving. Daarom kijkt de gemeente samen met betrokken partijen naar de beste mogelijkheden. Dit gebeurt in 30 energieregio’s, ieder met een eigen Regionale Energiestrategie (RES). Een RES is een document van een regio waarin de afspraken over duurzame energie in staan. Kijk voor de afspraken over duurzame energie in regio West-Brabant op Energieregiowb.nl.