Demonstratie of manifestatie melden

Algemeen

Demonstreren is een grondrecht. Wilt u demonstreren in de openbare ruimte, dan meldt u dit ten minste 72 uur voor aanvang van de demonstratie. U gebruikt hiervoor het meldingsformulier. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee in de periode van 72 uur.

De burgemeester mag voorwaarden stellen aan de demonstratie om de openbare orde en veiligheid, het verkeer en de gezondheid te beschermen. Bijvoorbeeld het aanwijzen van een alternatieve locatie, route of tijdstip van de demonstratie.

Voorwaarden

Tijdens de demonstratie/manifestatie moet u zich aan algemene regels houden. In bepaalde gevallen kunnen andere voorschriften of beperkingen worden opgelegd. De meest voorkomende voorwaarden:

  • U mag geen wegen, kruispunten of splitsingen blokkeren.
  • U moet bevelen van de politie opvolgen.
  • De straat moet vrij blijven voor auto's en openbaar vervoer (tenzij anders is afgesproken).
  • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden.
  • U moet zorgen voor een ordedienst (mensen die de demonstratie ordelijk laten verlopen).
  • U zorgt voor een contactpersoon voor de politie.
  • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen stokken of vergelijkbare voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van een spandoek.