Burgerraadslid Jacques Verzijl (50Plus)

Functie: burgerraadslid
Partij: 50Plus

Nevenfuncties:

  • lid steunfractie 50PLUS waterschappen Brabantse Delta (onbezoldigd)
  • farmaceutisch adviseur BUas (onbezoldigd)
  • bestuurslid Stichting geneesmiddelen-Bulletin Utrecht (onbezoldigd)
  • lid Special Interest Group Ethiek en Filosofie van de Farmacie KNMP Den Haag (onbezoldigd)