Op dit moment vindt er onderhoud plaats. Hierdoor kunt u geen aanvragen doen waarvoor u met DigiD moet inloggen. Aanvragen zonder DigiD kunnen wel ingediend worden. Sorry voor het ongemak.

 

Bouwdossier inzien van gebouwen en percelen

U kunt een bouwdossier of omgevingsvergunning inzien van een pand, gebouw of perceel.

Bouwdossiers vanaf 1997 tot heden vraagt u aan bij de gemeente.

Bouwdossiers van voor 1997 vraagt u aan bij het Stadsarchief Breda.

Wat u moet weten

In een bouwdossier zit informatie zoals:

  • bouw- en sloopvergunning
  • omgevingsvergunning
  • bouwtekeningen
  • constructieberekeningen en constructietekeningen
  • sonderingen, funderingen en palenplannen

Na de aanvraag

De informatie wordt voor u verzameld. Als alle informatie beschikbaar is, krijgt u de documenten per e-mail toegestuurd.

Inzien bouwdossiers ouder dan 1997

Bouwdossiers ouder dan 1997 worden bewaard in het Stadsarchief Breda. Op de website van het Stadsarchief Breda kunt u zien of een dossier aanwezig is.

Kosten

Een bouwdossier inzien kost € 17,50.

Vragen?

Als u vragen heeft over een bouwdossier dat u heeft ingezien, gebruik dan het formulier.

Vraag stellen over bouwdossier dat u heeft ingezien