Bodeminformatie opvragen

Informatie over de kwaliteit van de bodem is belangrijk bij bouwen, slopen, graven, kopen van een woning of bedrijfsterrein of als er een ondergrondse olietank ligt. De informatie is online beschikbaar.

Bodeminformatiekaart

Als een perceel op de bodeminformatiekaart staat, heeft de gemeente bodeminformatie. Dit hoeft niet te betekenen dat er een verontreiniging is. Als er geen vermelding is, wil dat niet zeggen dat de bodem schoon is.

De kaart bevat 3 bestanden: een historisch bedrijvenbestand, een bodembestand en een tankbestand.

Hoe de kaart werkt

  • U kunt zoeken op adres of postcode.
  • Straten, huisnummers en bebouwing ziet u bij het vergroten van de kaart.
  • De informatie vraagt u op door op een plaats op de kaart te klikken. De gegevens staan in een pop-up scherm.
  • De functie ‘beknopte help’ geeft informatie over het gebruik van de kaart.

Bodemkaart raadplegen   

Bodemdossier inzien

Voor het inzien van een bodemdossier gebruikt u het formulier. De gegevens die u nodig heeft zoals archiefnummer, soort onderzoek en rapportdatum vindt u in de bodeminformatiekaart. Als alle informatie beschikbaar is, krijgt u de documenten per e-mail toegestuurd. Wanneer toesturen per e-mail niet mogelijk neemt de gemeente contact met u op om een afspraak te maken voor inzage.

Bodemdossier inzien

Toepassen, opslaan en sanering

Voor het toepassen van grond heeft u de nota bodembeheer, de bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctiekaart (2018) nodig.

Bij het Meldpunt Bodemkwaliteit meldt u het toepassen of tijdelijk opslaan van grond.

Formulieren voor Besluit Uniforme Saneringen (Bus) meldingen, naderonderzoek en sanering vindt u op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Compleet databestand opvragen

Met het complete databestand van bodemgegevens Breda kunt u zelf bewerkingen uitvoeren. U heeft een GIS viewer nodig en enige kennis van GIS software.
Het gegevensbestand wordt per e-mail opgestuurd. Voor het opvragen van het databestand neemt u contact op met de Gemeente.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie