Op dit moment is er een DigiD-storing waardoor DigiD gedeeltelijk niet beschikbaar is. U kunt misschien niet inloggen met uw DigiD. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is. Probeert u het later nog een keer.

Bodeminformatie opvragen

Informatie over de kwaliteit van de bodem is belangrijk bij bouwen, slopen, graven, kopen van een woning of bedrijfsterrein of als er een ondergrondse olietank ligt. De informatie is online beschikbaar.

Kaart met bodeminformatie

De bodeminformatie van de Gemeente Breda vindt u op de kaart ‘Omgevingsrapportage’ van Noord-Brabant. Van veel percelen heeft de gemeente bodeminformatie, wat niet hoeft te betekenen dat er een verontreiniging is. Als een perceel geen bodeminformatie heeft, is er nog geen bodemonderzoek gedaan. Via de kaart kunt u een omgevingsrapportage opvragen. Volg de stappen op de kaart. Wordt er in de omgevingsrapportage een onderzoek genoemd? Dan kunt u dit onderzoek opvragen via het formulier 'Bodemdossier inzien'.

Bodemkaart raadplegen

Bodemdossier inzien

Voor het inzien van een bodemdossier gebruikt u het formulier. De gegevens die u nodig heeft zoals archiefnummer, soort onderzoek en rapportdatum vindt u in de omgevingsrapportage die u via de kaart opvraagt. Als alle informatie beschikbaar is, krijgt u de documenten per e-mail toegestuurd. Wanneer toesturen per e-mail niet mogelijk is, neemt de gemeente contact met u op om een afspraak te maken voor inzage.

Bodemdossier inzien

Kaart Niet gesprongen explosieven

Op de kaart Niet gesprongen explosieven (NGE) staan de locaties met verhoogde kans op aanwezigheid van NGE uit de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld vliegtuigbommen of munitie. Als u werkzaamheden in de grond gaat doen op een verdachte locatie, moet u verder onderzoek (laten) doen. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden door een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opsporen van explosieven. Als explosieven daadwerkelijk aangetroffen worden dan moeten deze door de explosievenopruimingsdienst van het ministerie van Defensie (EODD) geruimd worden.

Kaart NGE raadplegen

Heeft u vragen over de kaart, neem dan contact op met de gemeente.

Toepassen, opslaan en sanering

Voor het toepassen van grond heeft u de nota bodembeheer, de bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctiekaart (2018) nodig.

Bij het Meldpunt Bodemkwaliteit meldt u het toepassen of tijdelijk opslaan van grond.

Formulieren voor Besluit Uniforme Saneringen (Bus) meldingen, naderonderzoek en sanering vindt u op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Compleet databestand opvragen

Met het complete databestand van bodemgegevens Breda kunt u zelf bewerkingen uitvoeren. U heeft een GIS viewer nodig en enige kennis van GIS software.
Het gegevensbestand wordt per e-mail opgestuurd. Voor het opvragen van het databestand neemt u contact op met de Gemeente.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie