Bijstandsuitkering, uitkeringsspecificatie en Jaaropgave opvragen

Op deze pagina

Een uitkeringsspecificatie toont de berekening van uw uitkering. U ziet welke inkomsten zijn verrekend en hoeveel vakantiegeld wordt gereserveerd. De specificatie van de afgelopen maand staat vanaf de 28e van de maand online voor u klaar. Een jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte, voor aanvraag huurtoeslag of studiekostenfinanciering.

Hoe werkt het

Uw Reactie
Uw Reactie